Članak

Peulić i ostali: Preminuli zbog batina

18. Novembra 2016.15:09
Svjedok Tužilaštva BiH je kazao da su zatvorenici u zgradi zatvora iza Suda u Kotor-Varoši premlaćivani, od čega su neki i preminuli.

Esad Hrnjić je rekao da je 11. juna 1992. godine, na Bajram, uhapšen u naselju Donja Varoš (Kotor-Varoš) i odveden u policijsku stanicu, gdje je zatekao još civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Kako je kazao, on je s još nekoliko osoba odveden u “samicu” i tu je zadržan četiri-pet dana. S dijela svjedočenja o dešavanjima u samici javnost je isključena.

U nastavku svjedočenja Hrnjić je rekao da je prebačen u zatvor iza zgrade Suda. Kako je pojasnio, njega i ostale zatvorenike premlaćivali su “specijalci”, dok su, s druge strane, stražari “Điba, Ljubo i Aleksa” pokazivali humanost.

“Civilna policija nas je čuvala tu, a specijalci su dolazili. Dolazila je i redovna vojska, ali rijetko”, naveo je Hrnjić.

Prema njegovim riječima, četiri osobe su preminule nakon premlaćivanja u zatvoru iza zgrade Suda. Vidio je kako su preminuli Edin Zamić, Zoran Zorin i Tomo Marić, a čuo je od drugih zatvorenika i da je u hodniku zatvora Avdo Vilić premlaćen do smrti.

Hrnjić je u novembru 1992. godine prebačen na Manjaču, a potom u Batković kod Bijeljine.

On je iskaz dao na suđenju Bošku Peuliću, Slobodanu Župljaninu, Aleksandaru Petroviću, Manojlu Tepiću, Janku Triviću i Nedeljku Đekanoviću. Optuženima je na teret stavljeno da su od početka juna 1992. do sredine 1994. godine učestvovali u širokom i sistematičnom napadu na hrvatsko i bošnjačko stanovništvo na području Kotor-Varoši. Terete se za progon ubistvima, deportacijom, zatvaranjem, mučenjem, silovanjem i tjeranjem na prinudni rad.

U optužnici se navodi da je Peulić bio komandant Treće taktičke grupe Vojske Republike Srpske (VRS), Župljanin komandant Drugog bataljona, Petrović komandir Prve čete Drugog bataljona, Tepić komandant Teritorijalne odbrane (TO) Kotor-Varoš, Trivić komandant 22. brigade VRS-a, a Đekanović predsjednik Općine Kotor-Varoš i predsjednik Kriznog štaba.

Hrnjić je tokom svjedočenja kazao da poznaje optuženog Slobodana Župljanina i da ga je vidio dva puta u proljeće i ljeto 1992., ali da o njemu nema ništa negativno reći.

Suđenje se nastavlja 16. decembra.

Džana Brkanić