Članak

Turajlić: Tužilac podržao žalbu Odbrane

16. Novembra 2016.16:43
Pred Vrhovnim sudom Federacije BiH (FBiH) iznesene su žalbe na presudu kojom je Ibro Turajlić proglašen krivim za zločin prema zarobljenicima u Počitelju i osuđen na šest godina zatvora.

Turajlićeva Odbrana je zatražila ukidanje presude Kantonalnog suda u Mostaru zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i povreda prava na odbranu, dok se tužilaštvo žalilo na visinu kazne, zatraživši da Turajliću bude izrečena viša kazna.

Kantonalni sud u Mostaru je krajem prošle godine osudio Ibru Turajlića na šest godina zatvora zbog zločina počinjenog 1992. na području Počitelja. Turajlić je proglašen krivim da je, kao pripadnik Teritorijalne odbrane (TO) u Čapljini, ubio ranjenog ratnog zarobljenika Mitra Zeleniku, koji je prethodno položio oružje i predao se.

Advokat Aida Beganović-Handanagić je kazala da je Turajlićevo pravo na odbranu prekršeno jer predsjedavajući sudija Kantonalnog suda u Mostaru nije dozvoljavao prigovore tokom suđenja.

“Rekao nam je da nema prigovora, da sve sačuvamo za završnu riječ ili žalbu ako nam presuda ne bude odgovarala, te ponovio da se više ne javljamo s prigovorima. Time je sud uskratio pravo na efektivnu odbranu optuženom”, rekla je ona.

Dodatna braniteljica, Edina Rešidović, ukazala je na to da je Kantonalni sud Turajlićevo pravo da se brani šutnjom, interpretirao kao postojanje krivice, što je potpuno suprotno sudskoj praksi.

“Turajlić je isticao čvrst alibi koji sud nije uzeo u razmatranje. Osim toga, Ale Durić koji je jedini navodni svjedok na inkriminisanom mjestu, imao je jak motiv da krivnju za ovaj zločin prebaci na nekog drugog”, obrazložila je Rešidović.

Federalni tužilac Munib Halilović je rekao da se neće osvrtati na žalbu Kantonalnog tužilaštva jer smatra da slučaj treba vratiti prvostepenom sudu na ponovni postupak.

“I ranije su postojali navodi da sud u Mostaru drugačije tumači Zakon o krivičnom postupku… Kada smo dobili ovu žalbu u kojoj je decidno opisano kako to izgleda u praksi, odlučili smo podržati žalbu Odbrane. Predmet treba biti vraćen prvostepenom sudu na pravilno rješavanje”, rekao je Halilović.

Vrhovni sud će odluku o žalbama donijeti naknadno.

Povezani članci

Elameri Škrgić Mikulić