Članak

Radišić: Odbrana traži oslobađanje

14. Oktobra 2016.12:45
Iznoseći završnu riječ, Odbrana je zatražila oslobađanje Pere Radišića od optužbi za zločin protiv civilnog stanovništva počinjenog na području općine Teslić.

Advokatica Vesna Tupajić-Škiljević je mišljenja da Državno tužilaštvo nije van razumne sumnje dokazalo da je optuženi Pero Radišić učestvovao u fizičkom i psihičkom zlostavljanju i nečovječnom postupanju te prisiljavanju na rad civila bošnjačke nacionalnosti od 1992. do 1995. godine.

Tužilaštvo BiH tereti Radišića kao komandira radnog voda Teslićke brigade Vojske Republike Srpske (VRS). Optužen je za odvođenje više osoba na prinudne radove, zbog čega je na prvoj borbenoj liniji ubijeno najmanje šest ljudi, a veći broj ih je ranjen.

Analizirajući optužnicu, Odbrana se osvrnula na iskaz zaštićenog svjedoka R-6, koji nije bio očevidac događaja u kojem je Adem Omerović, prema optužnici, zadobio povrede. Prema izjavi R-6, oštećeni Omerović je povrijeđen na lokalitetu Crna rijeka i njemu nije poznato ko ga je maltretirao.

“Svi svjedoci su saglasni da lokalitet Crna rijeka nije u zoni odgovornosti Prvog bataljona kojem je pripadao Radišić”, izjavila je advokatica Tupajević-Škiljević.

Svjedokinja Saliha Sadiković je, kako smatra Odbrana, negirala navode optužnice da ju je Radišić fizički maltretirao, te je u izjavi kazala da je povrede zadobila od civilne policije.

“Radišića nikad nije vidjela. Rekla je da se to lice nije predstavilo kao Pero Radišić, nego kao lice pod nadimkom ‘Đango’. Nije pokazala nelagodu i strah, već je potvrdila da ne poznaje Radišića. Svjedok R-7 je bio izričit da nikada nije vidio Radišića, te da nije dolazio u njegovu kuću”, izjavila je Tupajić-Škiljević.

Analizirajući iskaz Amira Sadikovića, Odbrana je zaključila da Radišić nije nanio povrede ni ovom svjedoku. On je izjavio da ga je optuženi nekoliko puta vodio na radnu obavezu, ali da on ne zna ko ga je ranio, kao ni koji vojnik ga je vezao lancima.

Odbrana se osvrnula i na iskaz Murata Kurtovića, koji je izjavio da ne poznaje optuženog, te da ga on nije nikada vodio na liniju. Od drugih osoba je čuo da je osoba koja ga je maltretirala bio Radišić. Također, Fadila Sivić je izjavila da joj nije poznato da je Kurtovića maltretirao Radišić.

“Fadila Sivić ne potvrđuje navode optužnice. Izjavila je da ne poznaje optuženog i nikada ga nije vidjela. Nije mogla potvrditi da je on dolazio njenoj kući i negirala je neke dijelove iskaza iz istrage”, navela je braniteljica optuženog.

Prema riječima Tupajić-Škiljević, iz provedenih dokaza nedvosmisleno proizilazi da je optuženi bio obični vojnik VRS-a i da nije imao ingerencije za raspored radnog voda i izvršenje zadataka. Stoga, ona smatra da Sud BiH treba osloboditi Radišića po svim tačkama optužnice.

Izricanje presude zakazano je za 11. novembar.

Emina Dizdarević Tahmiščija