Članak

Papić: Radni vod na Grbavici

9. Septembra 2016.14:03
Svjedoci Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu izjavili su da je na Grbavici bio radni vod 1992. godine.

Ljubo i Dušan Beatović su ispričali da su bili angažovani u jedinici na Grbavici na čijem je čelu bio optuženi Veljko Papić.

Na suđenju se nisu mogli decidno izjasniti ko je rukovodio radnim vodom, pa ih je tužiteljica Aida Turić podsjetila na iskaze iz istrage u kojima u naveli da je Papić komandovao radnim vodom.

“Pretpostavljam da jeste. Ko ih je digao, taj je komandovao”, kazao je svjedok Ljubo Beatović pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Prema njegovim riječima, u radnom vodu su bili civili svih nacionalnosti. Viđao ih je kako cijepaju drva i nose ugalj. Svjedok je ispričao da je imao incidentnu situaciju sa Papićem, kada je po njega poslao vojnu policiju jer je ostao duže na dopustu kada mu je umro otac.

Ljubo Beatović je rekao da je na Papića potegao pištolj. Optuženi, kako je naveo, nije reagovao niti ga je zatvorio.

Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu tereti Papića da je, kao komandir jedinice u okviru Vojske Republike Srpske (VRS), od 1992. do 1994. u naseljima Kovačići i Grbavica nečovječno postupao i maltretirao civile te primjenjivao mjere zastrašivanja i prisiljavao ih na prinudni rad. Prema optužnici, civile je u više navrata izlagao životnoj opasnosti.

Svjedok Dušan Beatović je takođe rekao da su pripadnici radnog voda cijepali drva i nosili ugalj. Koliko je njemu poznato, u njegovom sastavu su bili civili bošnjačke nacionalnosti.

On je rekao da ne zna ko je bio na čelu ovog voda, a nakon što mu je predočen iskaz iz istrage, izjavio je: “Morao je biti zadužen, bio je komandir čete”.

Svjedok je rekao da je čisteći rov poginuo izvjesni Rakac. Nakon što ga je Odbrana pitala da li mu je poznato da je Ragib Halilović Rakac bio u vojnik, a ne pripadnik radnog voda, Dušan Beatović je rekao da zna da se on “dobrovoljno javio” u vojsku.

Oba svjedoka su na pitanje braniteljice Zorane Čarkić rekla da im nije poznato ko je formirao radni vod. Dušan Beatović je kazao da misli da je radni vod postojao i prije dolaska Veljka Papića za komandira čete.

Nastavak suđenja je zakazan za 6. oktobar.

Marija Taušan