Članak

Ibračević i drugi: Zatražena oslobađajuća presuda

6. Septembra 2016.15:34
Iznoseći završnu riječ, Odbrana Faruka Smajlovića zatražila je oslobađajuću presudu ističući da Tužilaštvo BiH nije dokazalo niti jednu tačku optužnice koja ga tereti za zločine počinjene u Srebreniku 1992. godine.

Smajlovićeva Odbrana je istakla da na osnovu izvedenih dokaza Vijeće ne može utvrditi da je optuženi, kao komandir voda Vojne policije Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane (TO) odgovoran za zatvaranja u objekte u mjestima Luke i Rapatnica kod Srebrenika.

Emir Suljagić, advokat optuženog Smajlovića, napomenuo je i da njegov branjenik nije bio nadležan ni za kakve neovlaštene ulaske drugih osoba u Rapatnicu, ali i da nije dokazano da je vršio ispitivanja zatvorenika ili nečovječno postupao prema njima.

“Objekti u kojima su bila zatvarana lica su bila pod kontrolom civilne policije. Moj branjenik, kao pripadnik Vojne policije, nije imao nikakva ovlaštenja nad civilnim policajcima, pa samim tim je nemoguće da je izvršio ili naredio izvršenja bilo kom civilnom policajcu”, objasnio je Suljagić.

Suljagić je napomenuo i da niti jednim dokazom nije potkrijepljeno da je Smajlović unio torbu sa lemilicom kojom su mučeni zatvorenici, kao i da nije imao ništa sa obezbjeđivanjem objekata gdje su bili zatvorenici.

“Svi ovi navodi iz optužnice, moram da naglasim, su ostali u sferi nagađanja”, naglasio je Suljagić.

On je u završnoj riječi podsjetio i na iskaz nekih svjedoka Tužilaštva, rekavši da je bilo i onih koji su svjedočili da u Rapatnici nisu bili zlostavljani, kao i da je bilo svjedoka čiji su iskazi kontradiktorni i tendenciozni.

Smajloviću se za zločine u Srebreniku sudi zajedno sa Ekremom Ibračevićem i Sejdalijom Čovićem. Prema optužnici, Ibračević je bio načelnik vojne bezbjednosti Opštinskog štaba TO Srebrenik, Smajlović komandir voda Vojne policije Opštinskog štaba TO Srebrenik, a Ćović pripadnik Vojne policije. Oni su optuženi da su od početka juna do kraja augusta 1992. godine počinili zločine nad civilima srpske nacionalnosti koji su bili zatvoreni u prostorijama Mjesne zajednice Rapatnica i fudbalskom stadionu u naselju Luke.

Kako se navodi u optužnici, zatvorenici su premlaćivani, mučeni i zlostavljani na razne načine.

Nastavak ročišta zakazan je za 27. septembar, kada će Odbrane Smajlovića i Čovića nastaviti sa izlaganjem završne riječi.

Dragana Erjavec