Članak

Niža kazna za Radomira Vukovića

17. Decembra 2015.00:00
Nakon što je Ustavni sud BiH djelimično ukinuo presudu kojom je Radomir Vuković osuđen na 31 godinu zatvora za pomaganje u genocidu u Srebrenici, Tužilaštvo i Odbrana su predložili da pri donošenju presude bude primijenjen, kao blaži, zakon bivše Jugoslavije.

This post is also available in: English

Sjednica Apelacionog vijeća Suda BiH održana je nakon što je Ustavni sud 27. oktobra dijelimično ukinuo presudu jer je Vuković osuđen po Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine iz 2003. umjesto po ranijem zakonu, koji je blaži.
Tužilac Ibro Bulić je predložio da bude izrečena kazna u skladu sa odlukom Ustavnog suda. On je napomenuo da ostaje kod svih otežavajućih okolnosti navedenih u završnoj riječi u ovom predmetu.
Prema njegovim riječima, kazna ne bi trebalo da bude manje od 20 godina. Vukoviću bi, po Odbrani, trebalo izreći najviše 15 godina zatvora.
“Visina kazne može biti maksimalno 15 godina, uvažavajući olakšavajuće okolnosti navedene u vašoj presudi od 25. januara 2012. godine”, kazao je branilac Radivoje Lazarević.
Odbrana je podnijela i zahtjev za ukidanje pritvora, kao i zahtjev za ponavljanje postupka, koji će – kako je rekao predsjedavajući Apelacionog vijeća Hilmo Vučinić – biti proslijeđen posebnom vijeću.
Vukovića je Sud BiH proglasio krivim da je učestvovao u pogubljenju više od 1.000 zarobljenih Bošnjaka u Kravici u julu 1995. godine.
On je osuđen kao pripadnik Drugog odreda Specijalne policije Republike Srpske u Šekovićima.
Apelaciono vijeće će odluku o kazni donijeti naknadno.

Marija Taušan


This post is also available in: English