Članak

Nemaran rad ili nadležnost drugih

20. Oktobra 2015.00:00
Disciplinski tužilac zatražio je da se tužilac Tužilaštva BiH Mirko Lečić proglasi krivim za nemaran rad na istrazi ratnih zločina počinjenih na području Ilijaša.

This post is also available in: English

Disciplinski tužilac Mirza Hadžiomerović je rekao da je Lečić propustio četiri i po godine – od 2007. do 2012. – da djeluje po krivičnoj prijavi u vezi sa zločinom počinjenim u selu Čemerno (općina Ilijaš), zbog čega je “znatno usporen rad na toj istrazi”.

“U cijelom tom periodu, tuženi je propustio da se detaljnije upozna s krivičnom prijavom i presignira predmet drugom timu koji je bio mjesno nadležan. S obzirom da se radi o jednostavnim radnjama a da je predmet vezan za ubistva 33 osobe, Ured disciplinskog tužioca smatra da se radi o nemaru u radu i zato predlažemo da se izrekne disciplinska mjera”, rekao je Hadžiomerović.

Tužilac Mirko Lečić je u svojoj završnoj riječi kazao da nije istina da se nije upoznao sa sadržajem krivične prijave, jer je već u prvoj polovini 2010. izvršio analizu svih predmeta koji su mu dodijeljeni, a u kojoj se navodi da predmet “Čemerno” treba biti dodijeljen drugom timu.

“U tom periodu ja sam imao 44 dodijeljene istrage protiv poznatih počinilaca, a ukupno u radu 106 predmeta. Vidi se iz liste urađenih predmeta da sam u periodu za koji sam tužen podigao sedam optužnica, a neke su bile vrlo složene, dakle ne stoji da nisam blagovremeno radio”, rekao je Lečić.

Dodao je da je već od 2010. spis za istragu o Čemernom predao u pisarnicu, radi ubacivanja u elektronski sistem predmeta, te da je tada očekivao da će biti dodijeljena timu koji se bavio općinom Ilijaš.

“Očito je došlo do neke greške i ja kada sam uvidio da taj predmet još stoji u pisarnici 2012. godine, ponovno sam izdao rješenje da se on dodijeli drugom timu”, rekao je Lečić.

Odluku o disciplinskoj tužbi komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) donijet će u roku od dvije sedmice, odnosno do 4. novembra ove godine.

Prije iznošenja završnih riječi, u korist Lečića je svjedočio njegov nekadašnji stručni saradnik Omer Šabanović, koji je rekao da je 2010. radio na analizi svih predmeta u radu.

“Tada smo se tužilac Lečić i ja detaljno upoznali sa sadržajima svih krivičnih prijava, pa tako i ovom za Čemerno. (…) U toj analizi smo naveli da je istraga pogrešno nama dodijeljena jer smo mi radili srednju Bosnu, a istraga je očito pripadala timu broj 4”, rekao je Šabanović.

Šabanović je rekao i da mu je Lečić prenio da je zatražio od tadašnje rukovoditeljice Odjela za ratne zločine u Tužilaštvu BiH Vesne Budimir da se predmet prebaci drugom timu.

Denis Džidić


This post is also available in: English