Članak

Maktouf ponovo osuđen na pet godina

11. Jula 2014.00:00
Sud BiH je Abduladhima Maktoufa ponovo osudio na pet godina zatvora za zločine u Travniku, primijenivši u obnovljenom postupku blaži zakon – krivični zakon bivše Jugoslavije.

This post is also available in: English (English)

Predsjedavajuća Sudskog vijeća Minka Kreho kazala je da je ovom presudom provedena odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu i da je uklonjena povreda prava.

Prema ocjeni Vijeća, dokazi koje je u obnovljenom postupku uvela Odbrana nisu bili dovoljni za izricanje kazne ispod zakonskog minimuma.

“Sud je, nakon što je proveden ponovljeni posupak – u kojem se nije upuštao u razmatranja krivice – djelo optuženog okvalifikovao po Krivičnom zakonu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Time je provedena odluka Evropskog suda za ljudska prava”, rekla je Kreho.

Primjenjujući Krivični zakon BiH, Državni sud je u aprilu 2006. osudio Maktoufa na pet godina zatvora jer je u oktobru 1993. pomogao pripadnicima jedinice “El Mudžahid” u nezakonitom hapšenju, zatvaranju i otmici pet civila hrvatske nacionalnosti.

Obrazlažući kaznu koju mu je danas izreklo, Sudsko vijeće je kazalo da je imalo u vidu sve okolnosti pod kojima je ovo djelo učinjeno, kao i protok vremenskog roka.

“Kao otežavajuće okolnosti Sud je uzeo to da su oteta lica bili civili, nenaoružani, koji su nakon otmice ponižavani, ali i da je to izazvalo strah kod drugih stanovnika. Sud je cijenio i to da je optuženi znao da će civili biti oteti”, pojasnila je Kreho.

Kao olakšavajuće okolnosti Sud je cijenio da je optuženi porodičan čovjek, otac, te njegovo držanje tokom sudskog postupka.

Na ovu presudu dozvoljena je žalba Apelacionom vijeću Suda BiH.

Postupak u ovom predmetu obnovljen je nakon što je Sud u Strasbourgu utvrdio da je u ovom slučaju trebalo primijeniti zakon bivše Jugoslavije, kao blaži, umjesto Krivičnog zakona BiH. Ustavni sud BiH potom je ukinuo pravosnažnu presudu zbog pogrešne primjene zakona.

Nakon odsluženja zatvorske kazne, Maktoufu je oduzeto državljanstvo BiH i napustio je zemlju, a trenutno živi u Maleziji. Zbog novog suđenja dozvoljeno mu je da u BiH boravi mjesec dana.

U obnovljenom postupku pred Sudom BiH razmatrana je samo visina kazne, a ne krivica optuženog. 

Selma Učanbarlić


This post is also available in: English (English)