Lice: Dautović Senad


9. Oktobra 2013.
U završnim riječima na obnovljenom suđenju za zločine počinjene u Bugojnu, Državno tužilaštvo je zatražilo da Nisvet Gasal, Musajb Kukavica i Senad Dautović budu proglašeni krivima, dok je Odbrana prvooptuženog zatražila oslobađajuću presudu.