Članak

Pekezu i Saviću smanjene kazne

18. Decembra 2013.00:00
Apelaciono vijeće Suda BiH umanjilo je kaznu Mirku (Špire) Pekezu na deset godina, a Miloradu Saviću na 15 godina zatvora, osudivši ih po zakonu bivše Jugoslavije za zločin počinjen 1992. u Jajcu.

This post is also available in: English

Ova presuda je izrečena u okviru obnovljenog postupka nakon što im je ukinuta ranije izrečena kazna za pomaganje u ubistvima 23 civila bošnjačke nacionalnosti u mjestu Tisovac kod Jajca počinjenim 10. septembra 1992.
Pekez je ovom presudom 2009. bio osuđen na 14, a Savić na 21 godinu zatvora zbog zločina protiv civilnog stanovništva po Krivičnom zakonu BiH.
“Od otežavajućih okolnosti Vijeće je cijenilo broj stradalih civila, starosnu dob, kao i da je bilo djece i žena”, rekao je Dragomir Vukoje, predsjedavajući Vijeća, i dodao da su od olakšavajućih okolnosti u obzir uzete lične i porodične prilike optuženih, kao i njihovo vladanje tokom izdržavanja kazne.
Vukoje je naveo da će se izrečenom kaznom postići svrha kažnjavanja.
Apelaciono vijeće smatra da je maksimalna kazna za zločin protiv civilnog stanovništva po krivičnom zakonu bivše Jugoslavije 20 godina kada se ne može izreći smrtna kazna.

Pekez i Savić su u zatvoru proveli oko šest godina – od 2007. do 18. novembra 2013. godine.
Oni su pušteni sa izdržavanja kazne nakon što je Ustavni sud BiH ukinuo ovu presudu zbog pogrešne primjene zakona, odnosno Krivičnog zakona BiH, jer smatra da su im po krivičnom zakonu bivše Jugoslavije mogle biti izrečene niže kazne.
Apelaciono vijeće nije razmatralo krivicu Pekeza i Savića, već samo visinu kazne.
Pekez i Savić osuđeni su za zločine počinjene u mjestu Tisovac kod Jajca, gdje su 10. septembra 1992. godine ubijena 23 civila bošnjačke nacionalnosti.
Prema presudi, oni su bili u naoružanoj grupi ljudi koja se dogovorila da skupi bošnjačke civile iz mjesta Ljoljići i Čerkazovići (općina Jajce), s namjerom da ih odvedu do mjesta Tisovac i ubiju.
Znajući za zločinački plan, Pekez je, navodi se u presudi, pomogao u skupljanju stanovništva, te je napustio grupu, dok je Savić bio do samog kraja strijeljanja. Prema presudi, većina naoružanih iz grupe je pucala, dok to za Savića nije van sumnje dokazano, ali za osudu je bilo dovoljno to što je bio prisutan.
Žalbu na ovu presudu nije moguće uložiti, a Pekez i Savić će biti upućeni na izdržavanje kazne.

Povezani članci

Amer Jahić


This post is also available in: English