Članak

Karadžićevi planovi za operaciju “Srebrenica”

17. Jula 2013.00:00
Odbrana Ratka Mladića sugerisala je na suđenju u Haškom tribunalu da je tokom ofanzive na Srebrenicu u julu 1995. predsjednik Republike Srpske (RS) Radovan Karadžić “imao direktan kontakt” sa komandantom Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske (VRS) Radi

This post is also available in: English

slavom Krstićem, koji je zapovijedao napadom.

U unakrsnom ispitivanju, svjedok Ljubomir Obradović, tadašnji oficir Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (VRS), izjavio je da je “na televiziji čuo” Karadžića kako kaže da je “naredio i isplanirao generalu Krstiću operaciju ‘Srebrenica’”.

Mladić – u to vrijeme komandant VRS-a – optužen je za genocid počinjena nad oko 7.000 Muslimana iz Srebrenice u danima nakon što je VRS 11. jula 1995. zauzela tu enklavu koja je bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija (UN).

Za srebrenički genocid optužen je i Karadžić, koji je bio predsjednik RS-a i vrhovni komandant njenih oružanih snaga.

Haški sud je Krstića pravosnažno osudio na 35 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja srebreničkog genocida.

Na pitanje sudije Christopha Fluggeja da li je znao za direktne kontakte  Mladića i Krstića tokom srebreničke operacije, Obradović je odgovorio odrečno. Bivši pukovnik Obradović je tokom jučerašnjeg ispitivanja precizirao da zbog povrede nije bio u Glavnom štabu VRS-a do 17. jula 1995. godine.

Branilac Branko Lukić pitao je da li su pripadnici 10. diverzantskog odreda pri Glavnom štabu VRS-a, koji su tokom ofanzive na Srebrenicu bili “prepotčinjeni” Drinskom korpusu VRS-a, odgovarali generalu Mladiću ili generalu Krstiću.

“Jedinica je pod komandom komandanta Drinskog korpusa, kojem je prepotčinjena, odnosno generala Krstića”, odgovorio je svjedok.

Pripadnici tog odreda učestvovali su u strijeljanju više od 1.000 srebreničkih Muslimana na farmi Branjevo kod Zvornika 16. jula 1995. godine, što je jedan od njih, Dražen Erdemović, 1996. priznao pred sudom u Haagu.

Obradović je potvrdio da je Odred “u stručnom smislu” bio potčinjen obavještajnim oficirima Glavnog štaba VRS-a Zdravku Tolimiru i Petru Salapuri.

Tolimira je Haški tribunal nepravosnažno osudio na doživotni zatvor zbog genocida počinjenog u Srebrenici, dok je Erdemović osuđen na pet godina zatvora.

Branilac Lukić sugerisao je da u direktivi koju je Mladić izdao podređenim trupama prije napada na Srebrenicu kao cilj nije bilo navedeno zauzimanje enklave. Obradović je to potvrdio.

On je prihvatio i sugestiju Mladićevog advokata da Srebrenica nije bila demilitarizovana, iako je to bilo predviđeno sporazumom zaraćenih strana i UNPROFOR-a kojim je 1993. bila proglašena za “zaštićenu zonu UN-a”.

Do pada enklave, po iskazu svjedoka, okolna srpska sela stradala su od muslimanskih snaga “jačine divizije, koje su stalno napadale”.

Na kraju svjedočenja, Obradović je zatražio dozvolu sudija da se pozdravi sa Mladićem.

Predsjedavajući sudija Alphons Orie to nije dozvolio, poslije čega je Mladić glasno dobacio: “Hvala ti, druže generale, alal ti vera”.

Mladić je optužen za progon Muslimana i Hrvata širom BiH, teror nad civilima u Sarajevu dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem, te uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.

Nastavak suđenja zakazan je za 18. juli.

Radoša Milutinović


This post is also available in: English