Članak

Karadžić: Etničko čišćenje

18. Januara 2012.00:00
Britanski oficir Pyers Tucker posvjedočio je na suđenju Radovanu Karadžiću u Haagu da je Vojska Republike Srpske (VRS) u martu 1993. sprovodila kampanju etničkog čišćenja nesrpskog stanovništva u okolini Srebrenice.

This post is also available in: English

Tucker, tadašnji vojni asistent Philippea Morillona, komandanta UNPROFOR-a u BiH, izjavio je da je VRS u to vrijeme preduzela ofanzivu čiji je cilj bio da suzi enklavu i hiljade bošnjačkih izbjeglica sabije u sam grad.

“Stekao sam utisak da su izbjeglice vjerovale da se to može završiti samo njihovom smrću”, izjavio je Tucker, koji je, sa francuskim generalom Morillonom, bio u Srebrenici 11. i 12. marta 1993. godine, u pokušaju da se zaustavi ofanziva srpskih snaga. Rekao je da su zatekli “užasnu situaciju”, zbog koje je Morillon najavio da će Srebrenicu proglasiti “zaštićenom zonom” Ujedinjenih nacija (UN), što je kasnije učinio Savjet bezbjednosti.

Radovan Karadžić, bivši predsjednik Republike Srpske (RS), optužen je za genocid u Srebrenici i još sedam bosanskohercegovačkih opština, te za progon Bošnjaka i Hrvata širom BiH, kao i za teror nad civilima u Sarajevu dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem, te za uzimanje pripadnika mirovnih snaga UN-a za taoce, u periodu između 1992. i 1995. godine.

Grad je, prema njegovom iskazu, bio prenapučen civilima koji su u njemu potražili sigurnost. Većinu civila svjedok je opisao kao žrtve etničkog čišćenja iz drugih krajeva, od kojih su neki morali da bježe više puta. VRS je, kako je objasnio svjedok, otvarala vatru ne samo na stanovništvo nego i na UNPROFOR, koji je pokušavao da dopremi humanitarnu pomoć.

Tucker je podvukao da su bosanski Srbi “namjerno i stalno opstruirali” prolazak humanitarnih konvoja do Srebrenice.

On je kazao i da je ofanziva na Srebrenicu bila u skladu sa planom na mapi koji je početkom marta 1993. vidio u kancelariji Vinka Pandurevića, komandanta Zvorničke brigade VRS-a.
Haški tribunal osudio je Pandurevića na 13 godina zatvora zbog progona i drugih zločina nad Bošnjacima iz Srebrenice u julu 1995. godine.

Situaciju na terenu, kako je Tucker rekao, tačno je opisao borbeni izvještaj jedinice VRS-a od 17. marta 1993., koji mu je predočio tužilac, a u kojem se navodi da je komandant “odlučio da dijelom snaga pritisne enklavu kako bi se muslimani predali”. Bošnjačke snage u Srebrenici opisao je kao slabo naoružane “civile-izbjeglice koji su bili napadnuti”.

“Nije bilo organizovane vojne jedinice, a imali su malo oružja i gotovo nimalo municije. Za jedan tenk nisu imali granate”, kazao je svjedok.

Tucker, koji je prisustvovao brojnim sastancima Morillona sa Karadžićem i komandantom VRS-a Ratkom Mladićem, rekao je da je Mladić odobrio da 27. marta 1993. u Srebrenicu uđe 20 kamiona sa hranom, kojim bi u povratku iz enklave bili evakuisani žene i djeca.

“Pri evakuaciji se, međutim, desila katastrofa kada su neki od civila pregaženi zbog panike koja je izbila pri ukrcavanju u kamione”, izjavio je svjedok.

Ratko Mladić, koji je optužen za genocid i druge zočine u BiH, čeka početak suđenja pred Sudom u Haagu.

Tucker je posvjedočio i da je VRS u periodu od 1992. do 1993. “terorisala” stanovništvo Sarajeva neprekidnim bombardovanjem koje je moglo biti sprovedeno samo uz odobrenje visokih komandanata.

Karadžić će Tuckera unakrsno ispitati u srijedu, 18. januara ove godine.

R.M.

This post is also available in: English