Članak

Lokalno pravosuđe – Koler: Korektan odnos prema zatvorenicima

27. Maja 2011.00:00
Pred Kantonalnim sudom u Tuzli, dva svjedoka Odbrane Ivana Kolera kazala su da se optuženi “korektno” ponašao prema zatvorenicima u Okružnom vojnom zatvoru u Tuzli.

This post is also available in: English

Mehmed Palavrić, svjedok Odbrane Ivana Kolera i nekadašnji stražar u Okružnom vojnom zatvoru u Tuzli, kazao je da uz sebe nije imao oružje niti palicu, dodavši da mu “nije ni trebala”.  

“U sobe nijedan stražar nije ulazio osim iz sigurnosnih razloga, a stražari nisu nosili oružje niti palice. One su bile u stolu”, rekao je Palavrić.

Palavrić je kazao da je optuženi Koler također bio stražar u Okružnom vojnom zatvoru u Tuzli tokom 1992. godine, te da su zajedno bili u smjeni.   

“Nikad nije bilo potrebe da upozorim Ivana zato što je nešto učinio”, rekao je Palavrić.  

Ivana Kolera, bivšeg pripadnika čete Vojne policije Okružnog štaba Teritorijalne odbrane (TO) Tuzla, Kantonalno tužilaštvo u Tuzli tereti da je od početka juna do kraja augusta 1992. kao stražar u Okružnom vojnom zatvoru nečovječno postupao prema ratnim zarobljenicima, pripadnicima Jugoslovenske narodne armije (JNA).

Zijad Hamidović, drugi svjedok Kolerove Odbrane na ovom ročištu, također je kazao da stražari u zatvoru nisu imali palice.

“Bila je jedna na Odjeljenju, ali nije bilo potrebe da se nosi”, rekao je svjedok Hamidović.

Na pitanje Emira Isabegovića, Kolerovog branioca, kakav je bio odnos optuženog prema zatvorenicima, Hamidović je rekao da je bio korektan te da nije bilo psihičkog niti fizičkog maltretiranja.

Na pitanje Fetije Pašić, predsjedavajuće Sudskog vijeća, da li su zatvorenici morali stajati pri ulasku stražara u sobu, svjedok Hamidović je kazao da je takav bio “kućni red”, dok je svjedok Palavrić odgovorio da su mogli da sjede.

Nastavak glavnog pretresa zakazan je za 14. juni ove godine.

A.H.

———————————————————————————————–

Ovaj tekst je urađen kao dio projekta koji podržavaju građani SAD-a putem USAID-a u BiH. Za sadržaj ovog teksta je u potpunosti odgovoran BIRN i on ne mora nužno odražavati stavove USAID-a i Vlade SAD-a.

This post is also available in: English