Članak

Sastanak sudija iz BiH i Tribunala

10. Decembra 2010.00:00
Sudije iz BiH i Haškog tribunala održali su u Sarajevu prvi sastanak posvećen razmjeni iskustava u radu na predmetima ratnih zločina u okviru projekta “Pravda i ratni zločini”.

This post is also available in: English

Osim zajedničkih sastanaka, ovaj projekat podrazumijeva i dostavljanje prevedenih transkripata iz postupaka u Haškom tribunalu, kao i finansiranje dodatnog pomoćnog osoblja u nacionalnim pravosudnim institucijama.

“Nikad nije bilo predviđeno da Tribunal zamijeni nacionalne sudove, koji ustvari imaju primarnu ulogu. Svi mi imamo zajednički cilj i suočavamo se sa sličnim problemima i zato je važno da u direktnim susretima razmjenjujemo iskustva”, rekao je Fausto Pocar, dugogodišnji sudija Haškog tribunala.

Hilmo Vučinić, sudija Suda BiH, kazao je da je veoma važno da iskustva Haškog tribunala budu sačuvana i da stečena znanja, prikupljeni dokazi i dokazane činjenice budu korišteni pred sudovima u BiH.

“Mislim da je direktna komunikacija među nama sudijama pravi način da se harmonizuje sudska praksa”, dodao je Vučinić.

Na sastanku je učestvovalo oko 30 sudija iz sudova u BiH, te sudije Fausto Pocar i Bakone Justice Moloto iz Haaga. Teme razgovora su bile praksa prilikom objavljivanja određenih tipova dokaza, te odgovornost nadređenih za djela podređenih, kao i rad sa posebnim svjedocima.

“Ova razmjena iskustava je jedinstvena, kao i drugi aspekti ovog projekta, kao što je zapošljavanje devet službenika u institucijama pravosuđa u BiH, što bi dodatno trebalo da unaprijedi procesuiranje ratnih zločina”, kazao je Gary Robins, šef Misije OSCE-a u BiH.

Kako je rečeno, očekuje se da će sudovi u regionu intenzivirati svoj rad, budući da Haški tribunal do kraja 2014. godine namjerava okončati sve postupke.

Odgovarajući na novinarsko pitanje, sudija Moloto je naglasio da procesuiranje ratnih zločina nije vremenski ograničeno i da će ova suđenja trajati sve dok bude potrebno i dok bude osumnjičenih.

Projekat “Pravda i ratni zločini” obuhvata i zemlje u regionu, a finansira ga EU. Za njegovo sprovođenje zadužena je Kancelarija OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) u partnerstvu sa Haškim tribunalom, Međunarodnim institutom UN-a za istraživanje kriminaliteta i pravde (UNICRI) i misijama OSCE-a u regionu.

Haški tribunal je u četvrtak, 9. decembra, dostavio više od 1.000 stranica transkripata sa suđenja tužilaštvima u BiH, Hrvatskoj i Srbiji kako bi pomogao njihove kapacitete za procesuiranje ratnih zločina.

Transkripte na lokalnim jezicima, koji su do sada bili dostupni samo na engleskom i francuskom, Tribunal je počeo dostavljati u oktobru, a očekuje se da će na kraju biti proslijeđeno najmanje 60.000 stranica ovog materijala.

M.T.

This post is also available in: English