Audio zapisi

Radio Justice dnevni izveštaj: Silos: Pripadnik srpskog naroda

20. Januara 2009.00:00
U nastavku suđenja za zločine počinjene na području opštine Hadžići, Slavko Jovičić je rekao da su svi Srbi sa područja Pazarića i Tarčina privođeni, što je Odbrana Mustafe Đelilovića nastojala da ospori.