Članak

Karadžić: Zahtjev za izuzimanje glavnoga suca

22. Augusta 2008.00:00
Radovan Karadžić uputio Tribunalu dopis kojim traži izuzimanje predsjedavajućeg suca Alphonsa Oriea zbog “sukoba interesa”.

This post is also available in: English

Radovan Karadžić, optužen za genocid u BiH pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ/ICTY), dostavio je dopis kojim od predsjednika Fausta Pocara zahtijeva izuzimanje suca Alphonsa Oriea sa njegovog suđenja zbog “privatnih interesa” koji će onemogućiti “nepristrasno suđenje”.

“Učešće Alphonsa Oriea u mom slučaju sigurno bi rezultiralo brojnim neregularnostima i ometanjem odbrane, jer postoji zainteresiranost g. Oriea za ishod ovoga slučaja”, naveo je Karadžić u dopisu.

Karadžić smatra da će se sudac Orie, zbog prethodnih slučajeva u kojima je učestvovao, poput procesa protiv Momčila Krajišnika i Milana Babića, ponašati pristrasno i neobjektivno prema njemu kako bi “održao i nekako potvrdio svoje presude”.

Karadžić je presudu protiv Krajišnika od 28 godina zatvora ocijenio “drakonskom”, a slučaj protiv Stanislava Galića kao proces “vođen na štetu optuženoga”. Galić je osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog opsade Sarajeva.

Konačno, Karadžić je iznio tvrdnju kako je već posato žrtva Orieve pristranosti prilikom prvog pojavljivanja pred Sudom u Haagu, kada mu je onemogućeno da izvede “ubjedljive argumente koji se tiču moje sigurnosti, u pogledu zainteresovanosti nekih krugova u SAD-u i NATO-u za moju likvidaciju”.

Karadžić je uhapšen u Beogradu 21. jula 2008. godine, a deset dana nakon toga je prebačen u Haag.

This post is also available in: English