Članak

Trbić: Šifrovane poruke iz korpusa

27. Decembra 2007.12:01
U nastavku suđenja Miloradu Trbiću iskaz je dao svjedok koji je tumačio šifre korištene u VRS-u u toku i nakon napada na Srebrenicu

Pred Sudom BiH Tužilaštvo je saslušalo još jednog svjedoka na suđenju Miloradu Trbiću, optuženom za genocid nad Bošnjacima iz Srebrenice.

Optužnica tereti Trbića da je u periodu od 11. jula do 1. novembra 1995. godine, kao pomoćnik načelnika za bezbjednost Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske (VRS) i kao odgovorna osoba za rukovođenje četom Vojne policije ove brigade, svjesno učestvovao u prisilnom preseljenju Bošnjaka iz Srebrenice, te pogubljenju vojno sposobnih muškaraca i pokopavanju njihovih tijela u masovne grobnice.

Milanko Jovičić je rekao da je u julu 1995. bio na mjestu načelnika veze u Zvorničkoj brigadi, i da je na toj poziciji bio kao civilno lice.

Odgovarajući na pitanja Tužilaštva BiH, Jovičić je pričao o vrstama veza koje su Zvorničkoj brigadi bile na raspolaganju u to vrijeme. Rekao je kako su se pisane poruke prenosile “šifrovano” i to tako što je “vezista koji šalje poruku čitao šifre, a zapisivao ih vezista koji prima poruku”. Za kreiranje šifri, prema Jovičiću, bili su zaduženi posebni oficiri, a šifrarnik nije bio dostupan svima u brigadi.

Tužilac je svjedoku predočio i dio knjige dežurnog oficira u kojoj su bilježene poruke i druga komunikacija brigade. Jovičić je rekao kako je 16. jula 1995. bio pomoćnik dežurnog oficira Milorada Trbića te da je te noći dežurao “od 24 do 06, dok je Trbić spavao”.

Prema optužnici, Trbić je 16. jula 1995. kao dežurni oficir u komandi Zvorničke brigade “omogućio, obezbijedio i koordinirao komunikaciju među drugim oficirima VRS-a te sam komunicirao sa drugim oficirima koji su sprovodili hapšenje, zatvaranje, prevoz, pogubljenje i ukop Bošnjaka iz Srebrenice”.

U dijelovima knjige koje je tužilac predočio Jovičić je prepoznao i svoje zabilješke. U jednoj zabilješci stoji da Trbić treba da se javi u Drinski korpus. Takođe je zapisana poruka Prvog pješadijskog bataljona da im se javi Trbić, uz pitanje da li su obezbijeđene građevinske mašine. Jovičić je objasnio da je Prvi pješadijski bataljon bio u Pilici, ali je rekao kako ne može “ni pretpostaviti” zbog čega su tražene građevinske mašine.

Prema optužnici, 16. jula, “ili približno tog datuma”, u Dom kulture u Pilici zatvoreno je 300 do 400 muškaraca, u čijem pogubljenju je kao saizvršilac učestvovao Milorad Trbić.

Svjedok se prisjetio da je “zlatar” bila šifra za Drinski korpus, a “panorama” za Glavni štab. Objasnivši da nije grafolog, Jovičić nije mogao odgovoriti čijim su rukopisom napisane zabilješke ispred i nakon njegovih.

Suđenje Miloradu Trbiću nastavlja se 19. decembra 2007. godine.

Džana Brkanić