Članak

Ramić: Izricanje presude 17. jula

14. Jula 2007.05:30
Odbrana i optuženi tražili su da Sud izrekne desetogodišnju kaznu zatvora, a Tužilaštvo se nije izjasnilo o visini kazne koju traži za Niseta Ramića.

Na zahtjev Sudskog vijeća da se precizno izjasne o visini kazne u slučaju da sudije proglase Niseta Ramića krivim, Tužilaštvo je odgovorilo da se ne može izjasniti, dok su Odbrana i sam optuženi rekli da smatraju pravednom kaznu u trajanju od 10 godina.

“Molim vas da uzmete u obzir da sam u zatvoru već 13 godina i da mi se dâ mogućnost da izađem iz zatvora, i da mogu ostatak života posvetiti humanitarnom radu i uspostavi povjerenja u ovoj zemlji”, rekao je Ramić u obraćanju Sudskom vijeću.

Ramić se trenutno nalazi na odsluženju 20 godina zatvorske kazne za ubistva i djela teškog razbojništva koja je počinio također u toku rata.

U svom obraćanju je još jednom priznao ubistvo četiri i ranjavanje jedne osobe, te izrazio žaljenje riječima da će čitav život nositi na savjesti ljude koje je ubio.

U optužnici protiv Niseta Ramića stoji da je, kao pripadnik diverzantske čete Općinskog štaba Teritorijalne odbrane (TO) Visoko, 20. juna 1992. godine u selu Hlapčevići ubio četiri civila i ranio dva.

Ramić i njegova Odbrana negiraju ranjavanje Srete Masala, tvrdeći da on nije niti bio među zarobljenim civilima.

Tužilaštvo pak nije željelo odustati od ovih tvrdnji smatrajući da Vijeće može ukazati povjerenje iskazu koji je Masalo dao u toku glavnog postupka.

Tužiteljica Slavica Terzić je napomenula da je u toku davanja iskaza Masalo rekao da nakon rata nije uspio dobiti status civilne žrtve rata, te da mu presuda treba kako bi ostvario svoja prava.

Svjedok Tužilaštva bio je i Zoran Damjanović, koji je ranjen 20. juna 1992. u Hlapčevićima, dok su članovi njegove porodice ubijeni.

Ramić se nakon svjedočenja u sudnici javno izvinio ovom svjedoku. Tužilaštvo smatra da izvinjenja i žaljenje, koje je optuženi više puta izrekao prije i u toku suđenja, ne mogu biti razmatrani kao olakšavajuće okolnosti prilikom određivanja kazne, tvrdeći da to nisu iskreni izrazi kajanja.

“Dokazali smo da je Ramić počinio sva djela koja mu se stavljaju na teret i da niti jedna njegova radnja nije bila opravdana vojnom nuždom”, rekla je Terzić u završnim riječima.

Terzić je naglasila da Sudsko vijeće pri određivanju visine kazne ne može u obzir uzeti niti jednu olakšavajuću okolnost, istaknuvši da je optuženi “iskazao posebnu okrutnost koja se ogleda u broju žrtava, u tome što se nakon zločina javno hvalio urađenim”, te time što je više puta osuđivan za druga teška djela.

Branilac Izet Baždarević je u završnim riječima rekao da njegov branjenik nije svjesno počinio zločin.

“To jutro su vođene borbene aktivnosti. On je bio na čelu diverzantskog odreda. Prije toga je bio na ratištima u Hrvatskoj i bio je ranjen i zarobljavan. To sve čini da je bio na granici uračunljivosti kada je počinio ovaj zločin”, rekao je Baždarević.

Odbrana je također tražila da Sud izrekne jedinstvenu kaznu koja će objediniti pet i po godina zatvora, koliko je Ramiću ostalo do odsluženja kazne, s čime se Tužilaštvo složilo.

Branilac je najavio i da neće podnositi žalbu ukoliko Sud izrekne jedinstvenu kaznu od 10 godina za Niseta Ramića.

Odluka Sudskog vijeća bit će saopćena 17. jula 2007. godine.