Presuda Mladicu
Dekada
Cenzura
Rad institucija
Strategija
Transparentnost pravosudja
Genocid
Reparacija
Logori
20 Godina Tribunala
Nestali u ratu
Seksualno nasilje
Korupcija
Organizovani kriminal
Terorizam

Tokom rata u BiH silovanja i seksualna zlostavljanja bila su masovna i rasprostranjena. Presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i domaćih pravosudnih institucija dokazano je da su sve strane u sukobu koristile seksualno zlostavljanje kao oružje. Žene i djevojčice su sistematski silovane, porobljavane, a neki slučajevi su završavali prisilnim trudnoćama.

Presudama je dokazano da su tokom rata seksualno zlostavljani i muškarci i dječaci, međutim ne postoji procjena o broju ovih slučajeva.

Ukupan broj osoba koje su tokom rata seksualno zlostavljane nije poznat. Prema nekim procjenama, broj žrtava se kreće između 20.000 i 50.000.

Iako ne postoje pouzdane procjene, dokazano je da su silovanja i drugi oblici seksualnog nasilja u BiH bili masovni i rasprostranjeni. MKSJ, koji je 1993. godine osnovan kako bi sudio optuženima za ratne zločine počinjene tokom rata u bivšoj Jugoslaviji, počeo je procesuirati i ove slučajeve.

Tek po osnivanju ove institucije silovanje je okvalifikovano kao ratni zločin protiv čovječnosti.

Suđenje Dušku Tadiću, bivšem predsjedniku lokalnog odbora Srpske demokratske stranke (SDS) u Kozarcu, bilo je prvi slučaj procesuiranja ratnog zločina pred ovim sudom, ali i prvi slučaj u kojem se sudilo za seksualno nasilje. Do sada su pred ovim sudom 33 osobe osuđene zbog seksualnog nasilja.

Slijedeći praksu Haškog tribunala, i pravosudne institucije u BiH počele su suditi optuženima za seksualno nasilje, a do sada su procesuirale 101 predmet.

Od 2005. do kraja 2013. godine, pred Odjelom za ratne zločine Suda BiH okončano je 36 predmeta seksualnog nasilja. U tim predmetima 33 osobe su osuđene, dok ih je 12 oslobođeno.

Pred entitetskim sudovima u Federaciji BiH i Republici Srpskoj te pred sudom u Brčko Distriktu okončano je ukupno 30 predmeta.

Prema izvještaju Misije OSCE-a u BiH, na kraju 2013. godine ostalo je 35 neriješenih predmeta seksualnog nasilja, od čega 18 pred Državnim sudom, a 17 pred sudovima entiteta i Brčko Distrikta.

I pored broja okončanih predmeta, masovnost i rasprostanjenost zločina seksualnog nasilja koji su počinjeni tokom rata u BiH svjedoči da se na veliki broj optužnica još uvijek čeka.

Optužnica protiv Slavka Lalovića

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Slavka Lalovića za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen na području Kalinovika.

Optužnica protiv Miodraga Markovića

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Miodraga Markovića za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen na području općine Doboj.

Optužnica protiv Nihada Bojadžića

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Nihada Bojadžića za ratni zločin protiv civilnog stanovništa i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika na području Trusine općina Konjic.

Odluka o ukidanju prvostepene presude protiv Krste Savića i Malika Mučibabića

Sud BiH je donio odluku o ukidanju prvostepene presude Krsti Saviću i Milki Mučibabiću za zločin protiv čovječnosti počinjen na području općine Nevesinje i Gacka.

Prvostepena presuda Predragu Bastahu i Goranu Viškoviću

Sud BiH je donio prvostepenu presudu Predragu Bastahu i Goranu Viškoviću za zločin protiv čovječnosti počinjen na području općina Vlasenica.

Izmjenjena optužnica protiv Bastaha i Viškovića

Sud BiH potvrdio izmjenjenu optužnicu protiv Predraga Bastaha i Gorana Viškovića za krivično djelo zločin protiv čovječnosti na području općine Vlasenica..

Optužnica protiv Darka Dolića

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Darka Dolića za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen na području općine Prozor.

Izmjenjena optužnica protiv Bundala i ostalih

Sud BiH potvrdio izmjenjenu optužnicu protiv Ratka Bundala, Neđe Zeljaja, Đorđislava Aštraba za krivično djelo zločin protiv čovječnosti na području općine Kalinovik.

Izmjenjena optužnica protiv Predraga Kujundžića

Sud BiH prihvatio je izmjenjenu optužnicu protiv Predraga Kujundžića za zločin protiv čovječnosti počinjen na području Doboja.

Drugostepena presuda Zijadu Kurtoviću

Sud BiH je donio drugostepenu presudu  Zijadu Kurtoviću za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen u općini Konjic.

Izmjenjena optužnica protiv Miodraga Nikačevića

Sud BiH prihvatio je izmjenjenu je optužnicu protiv Miodraga Nikačevića za zločin protiv čovječnosti počinjen na području Foče.

Odluka o ukidanju prvostepene presude protiv Rajka i Ranka Vuković

Sud BiH je donio odluku o ukidanju prvostepene presude Rajku i Ranku Vuković za zločin protiv čovječnosti počinjen na području općine Foča.

Prvostepena presuda Nikoli Andrunu

Sud BiH je donio prvostepenu presudu Nikoli Andrunu za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen u općini Čapljina.

Izmjenjena optužnica protiv Nikole Andruna

Sud BiH prihvatio je izmjenjenu optužnicu protiv Nikole Andruna za zločin protiv civilnog stanovništva počinjen na području Čapljine.

Optužnica protiv Predraga Kujundžića

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Predraga Kujundžića za zločin protiv čovječnosti počinjen na području Doboja.

2016 Designed By STUDIO387 - Sarajevo