Digitalna prava

IMG_20210831_112826-scaled-e1630409149417-1280x720.jpg

31. Augusta 2021.
Na press konferenciji “Zaustavimo nasilje nad djecom: Sprečavanje i borba protiv seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju u BiH (EVAC)” rečeno je kako su opasnosti na internetu jedan od krucijalnih problema BiH, a da su neki od najvažnijih rezultata projekta, čiji je cilj bila prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju, osnivanje prvog Centra za sigurni internet u BiH te pokretanje besplatne telefonske linije za podršku i savjet žrtvama nasilja u digitalnom okruženju.

h_56815366-1280x687.jpg

19. Aprila 2021.
Nedavna hapšenja u Srbiji zbog širenja panike i aktivnosti protiv masovne vakcinacije ponovo su otvorila pitanje kako se efikasno boriti protiv ugrožavanja javnog zdravlja dezinformacijama a da se ne ugrozi sloboda govora. Pokušaji u Bosni i Hercegovini sa početka pandemije nanijeli su više štete nego koristi. Hoće li ovaj put biti drugačije?