Vijest

Za sedam mjeseci na internetu preko 400 objava s obilježjem mržnje i ekstremizma

24. Maja 2024.15:48
Tokom proteklih sedam mjeseci, na društvenim mrežama, online portalima i forumima evidentirano je više od 400 sadržaja koji imaju obilježja govora mržnje i nasilnog ekstremizma, rečeno je tokom panela projekta “HUB za digitalnu sigurnost”.
Regionalni panel projekta “HUB za digitalnu sigurnost”. Foto: BIRN BiH

Predstavnica organizacije “JaBiHEU” koja je provela projekat “HUB za digitalnu sigurnost”, Lara Sutović je kazala da je monitoring društvenih mreža, online portala i foruma radilo 40 mladih osoba iz Bosne i Hercegovine u periodu od septembra prošle do aprila ove godine.

“Ukupan broj analiziranih sadržaja koji je označen kao govor mržnje, radikalizam, ekstremizam i terorizam jeste 403”, rekla je Sutović.

Istraživanje je uključilo preko 260.000 sadržaja s Facebooka, Twittera odnosno X-a, Instagrama, YouTubea, portala i foruma, a najveći broj označenih spornih sadržaja nalazi se na mreži Facebook. Projekat je i nastao kao odgovor na porast govora mržnje i nasilnog ekstremizma na društvenim mrežama, kao i na nedostatak informacija o izvorima i uzrocima ekstremnih sadržaja, a podržala ga je Amabasada Kraljevine Nizozemske u BiH.

Anida Sokol, istraživačica Mediacentra Sarajevo, istakla je važnost učešća mladih osoba u praćenju mržnje u online prostoru, jer su mladi najizloženiji takvim narativima, zbog čega je važno da ga znaju prepoznati. Ipak, ona je naglasila da je podatak o ukupnom broju problematičnog sadržaja veći od očekivanog.

“Četiri stotine nije mali broj s obzirom da društvene mreže stalno govore da imaju dobre mehanizme uklanjanja takvog sadržaja”, kazala je izražavajući sumnju u metodologiju uklanjanja sadržaja, jer su mreže uklanjale i kritički sadržaj pojedinaca.

Branko Petrović, stručnjak sa cyber sigurnost, rekao je da su mladi uglavnom sposobni da prepoznaju i uoče sadržaje mržnje i ekstremizma, ali da je važnije da znaju kontekst takvog sadržaja.

“Još je važnije da znaju prepoznati ko je izvor tog sadržaja i šta stoji iza toga”, kazao je.

Profesor na Fakultetu političkih nauka Zlatan Bajramović je prezentovao i publikaciju s preporukama za mlade i druge korisnike interneta. U njima se ističe važnost kritičkog odnosa prema sadržajima u online prostoru, prepoznavanje sadržaja sa obilježjima govora mržnje, radikalizma, ekstremizma ili terorizma, kao i da je značajno ne odgovoriti na isti način na ovakve komentare.

“Važno je da prijavite počinioce ovakvih ponašanja i da ti počinioci budu adekvatno sankcionisani. Naravno, u tome trebaju da učestvuju svi”, rekao je.

Bajramović je kazao da su izvori takvih sadržaja kod nekih mladih ljudi rezultat narativa iz odgoja, a da je veći dio njih pod određenim utjecajem političkih retorika.

“Obično to što mladi daju na mreže jeste rezultat jedne poltike koja se u regionu vodi, imate narative koji su prepoznatljivi, da ćete od mladih iz jednog naroda imati određene narative, dok će iz drugog naroda narativi biti odgovor koji nije adekvatan na ono što se dešava”, dodao je.

Predstavnik Ministarstva sigurnosti Admir Malagić je rekao da je ministarstvo u svojim strateškim dokumentima prepoznalo pojave govora mržnje i nasilnog ekstremizma koji vodi ka terorizmu i da su one u vrhu prioriteta njihovog rada.

“Vidimo da je tih pojava sve više i odgovornost svih nas je ogromna. Krenut ćemo od odgovornosti institucija da se suprotstave tome, očekuje se i podrška i pomoć medija, nevladinog sektora, ali i svakog pojedinca koji je odgovoran za sve što iznosi na mrežama”, poručio je te pozdravio edukaciju mladih na uočavanju ove retorike.

Azra Husarić Omerović