Lice: Vekić Sućeska Anisa


19. Maja 2014.
Balkanska istraživačka mreža BiH (BIRN BiH) predstavila je na okruglom stolu u Sarajevu trogodišnju strategiju rada u okviru koje planira nastaviti izvještavanje sa svih suđenja za ratne zločine u našoj zemlji, a poseban fokus bit će na novim projektima,


13. Juna 2013.
Primjena postojećeg Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH ima različite rezultate ovisno od institucije do institucije. Trećina institucija na zahtjeve za pristup informacijama odgovara sukladno Zakonu, dok neke uopšte ne odgovaraju.