Lice: Uertz - Retzlaff Hildegard


31. Maja 2013.
U nastavku suđenja Radovanu Karadžiću, svjedok Odbrane Nenad Kecmanović nazvao je višenacionalni sastav Predsjedništva BiH, čiji je član bio u ljeto 1992. godine, “fasadom za svijet” kojom je predsjednik Alija Izetbegović želio da “kamuflira” svoju politi


7. Marta 2013.
Unakrsno ispitujući svjedoka odbrane Momira Bulatovića na suđenju Radovanu Karadžiću, tužioci su bivšeg predsjednika Crne Gore suočili sa dokumentima u kojima je osuđivao vođe bosanskih Srba, sugerišući da su umiješani u etničko čišćenje.