Lice: Novković Milorad


6. Maja 2015.
Još uvijek je neizvjesno da li će prevladati razum ili politički ciljevi kada je u pitanju osnivanje Apelacionog suda BiH, koji je neophodan da bi se nastavila primati pomoć od Europske unije za procesuiranje ratnih zločina, što uključuje i plate za 142 uposlena u pravosudnim institucijama.


11. Novembra 2013.
Na sastanku strukturalnog dijaloga u Banjoj Luci, predstavnici pravosudnih institucija u BiH su razgovarali o potrebi konačnog rješenja pitanja retroaktivne primjene krivičnog zakona na suđenjima za ratne zločine.