Lice: Novković Milorad


28. Decembra 2012.
Nakon tri godine potpune stagnacije od usvajanja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, ove godine su konačno ispunjeni preduslovi za brže procesuiranje počinilaca, međutim ipak nije zabilježeno povećanje broja optužnica za ratne zločine.


8. Februara 2012.
Više od tri godine nakon pokretanja inicijative, u parlamentarnu proceduru bi do marta trebalo da bude upućen prijedlog zakona o osnivanju apelacionog suda BiH, institucije o čijoj potrebi osnivanja predstavnici pravosuđa imaju suprotstavljene stavove.


30. Decembra 2011.
Balkanske istraživačke mreže (BIRN) u BiH su 2011. godine ostvarile zapažene rezultate, nastavljajući medijima, žrtvama i široj javnosti pružati informacije i analize o procesuiranju ratnih zločina, suočavanju s prošlošću u BiH i regionu.


29. Decembra 2011.
Iako rokovi predviđeni Strategijom za rad na predmetima ratnih zločina ističu, a međunarodni promatrači izražavaju zabrinutost, Nadzorni odbor za implementaciju ovog dokumenta je “optimističan” u vezi s njenom primjenom.


2. Septembra 2011.
Na konferenciji za novinare koja je organizovana nakon sastanka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) BiH sa Valentinom Inzkom, visokim predstavnikom u BiH, rečeno je da se nastavlja sa stvaranjem pretpostavki kako bi se predmeti ratnih zločina nasta


2. Marta 2011.
Ocjena “osjetljivosti” predmeta ratnih zločina u Sudu BiH nije završena ni poslije dvije godine od usvajanja Strategije za rad na predmetima ratnih zločina. Ukoliko se ovaj proces uskoro ne završi, mogao bi uticati na brzinu i efikasnost procesuiranja ratnih zločina.