Lice: Ljepoja Marinko


19. Aprila 2012.
Na suđenju za zločine počinjene na Korićanskim stijenama, Odbrana optuženog Marinka Ljepoje ponovo je pozvala da ispita svjedoka Savu Kreića jer Tužilaštvo BiH tvrdi da nije mogao biti vozač u konvoju u augustu 1992. godine kada su pobijeni civili.