Grad: Kozarac

Prijedor_pogled_na_Tukove-e1611329628678-1280x720.jpg

6. Jula 2018.
Nakon što je Odbrana optuženog Milana Krupljanina u završnoj riječi predložila donošenje oslobađajuće presude, Državni sud je zakazao izricanje prvostepene presude za zločine u Prijedoru za 26. juli. Advokat Radovan Stanić, koji zastupa Krupljanina, izjavio je da Tužilaštvo BiH nije iznijelo nijedan dokaz da je optuženi počinio zločin protiv čovječnosti u Kozarcu kod Prijedora.