Predmet: Bogdanović Milan

Milan-Bogdanovic.png

17. Septembra 2018.
Državno tužilaštvo je na suđenju za zločine u Srebrenici uložilo set materijalnih dokaza, među kojima i depešu Šeste čete Posebne jedinice policije, pod komandom optuženog Milana Bogdanovića, kojom se dokazuje vrijeme kada je četa u julu 1995. godine stigla u Konjević-Polje.