Baze podataka

Birn_Medicinska_Oprema_V2-1024x576.jpg

20. Aprila 2020.
Zdravstvene institucije i razni nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini pokrenuli su od početka pandemije koronavirusa na desetine različitih nabavki medicinske opreme i potrepština te drugih nabavki koje su povezane sa borbom protiv širenja virusa dok su organizacije i istražitelji koji nadziru javne nabavke izrazili zabrinutost da se hitne nabavke zloupotrebljavaju ili zaobilaze uz opravdanje hitnosti.