Suđenje

Mihajlović: Nalaz o finansijama daktilografkinje

27. Marta 2024.16:41
Na suđenju suspendovanom državnom tužiocu Boži Mihajloviću, koji se tereti za nesavjestan rad u službi, vještakinja sarajevskog Kantonalnog tužilaštva je prezentirala nalaz prema kojem je daktilografkinja optuženog u spornom periodu potrošila više novca u odnosu na sredstva kojima je raspolagala.
Božo Mihajlović ispred zgrade Općinskog suda u Sarajevu. Foto: BIRN BiH

Mirsada Ćeho, vještakinja ekonomske struke, analizirala je transakcijske račune daktilografkinje Sadine Beridan-Zuhrić u nekoliko banaka, kao i njenih sedam bližih srodnika, te kazala kako između njih nije bilo povezanih međusobnih transakcija. Ćeho je detaljno obrazložila analizirane iznose na računima daktilografkinje u svim bankama.

Najveći dio prihoda dolazio je iz plate, objasnila je, jedan manji dio se u kasnijem periodu odnosio na invalidninu te uplate iz inostranstva.

Vještakinja je na pitanje tužiteljice Medine Džerahović navela kako u periodu od 2003. do 2008. godine nije bilo problema kada je riječ o iznosima koje je trošila Beridan-Zuhrić, te da su oni bili u skladu s prihodima koje je primala od poslodavca, ali da su se odstupanja dešavala od 2009. do 2017. godine.

Analizirajući transakcijske račune u tom periodu, debitne kartice, primljene plate, dugoročne i kratkoročne kredite, vještakinja je utvrdila kako je Beridan-Zuhrić tokom četiri godine potrošila 22.000 maraka više u odnosu na sredstva kojima je raspolagala.

Ćeho je rekla kako je imala zadatak da utvrdi prihode sa i bez porijekla. Objasnila je kako je za sve uplate i isplate koje su išle preko banaka mogla utvrditi porijeklo, ali da nije uspjela naći nikakve uplate bez porijekla.

Tokom iznošenja nalaza i mišljenja ona je, osim Beridan-Zuhrić, iznijela detaljnu analizu prihoda za njenog supruga.

Mihajlović je optužen da je propustio vršiti nadzor nad radom i postupanjem svoje daktilografkinje, koja je prisvojila privremeno oduzeti novac iz više predmeta u iznosu od preko 100.000 maraka.

Na pitanje optuženog da li porijeklo tog novca može biti od muža, vještakinja je rekla kako se ne može izjasniti. Vještakinja je tokom iznošenja nalaza i mišljenja iznijela detaljne podatke o njegovoj plati, navodeći kako joj nije bio zadatak da analizira povezana lica, te da je već utvrdila kako, prema bankovnim računima, nisu imali transakcija.

Odbrana je uložila prigovor na nalaz i mišljenje vještaka, navodeći kako je osoba na koju se vještačenje odnosi preminula, te da se nije mogla izjasniti o ovim navodima.

Suđenje se nastavlja 17. aprila.

Jasmin Begić