Vijest

Advokati od augusta najavljuju štrajk u postupcima pred Sudom BiH

28. Juna 2024.13:50
Advokatske komore Federacije i Republike Srpske uputile su dopis Sudu Bosne i Hercegovine u kojem traže da se suđenja u predmetima u kojima postupaju advokati po službenoj dužnosti zakazuju jednom mjesečno, te da će u suprotnom odmah donijeti odluku o obustavljanju rada.
Kompleks državnih pravosudnih institucija. Foto: BIRN BiH

Dopisom su upozorili i da će zauzeti zajednički stav da advokati u potpunosti obustave rad na predmetima u kojima postupaju po službenoj dužnosti, ako  se do augusta ne riješi pitanje isplate naknada braniocima po službenoj dužnosti.

Komore su ovaj dopis poslale i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću te Državnim ministarstvima finansija i pravde jer advokatima, zbog neusvajanja državnog budžeta, nisu isplaćene naknade već pola godine, o čemu je Detektor ranije pisao.

“Predlažemo da se pred Sudom BiH u svim predmetima u kojima postupaju branioci po službenoj dužnosti u narednom periodu zakazuje najviše jedno ročište mjesečno, a u pritvorskim predmetima najviše dva ročišta mjesečno. Ukoliko Sud BiH ne prihvati ovo prelazno rješenje, skupštine advokatskih komora će donijeti odluku da se odmah obustavi rad u svim predmetima u kojima postupaju branioci po službenoj dužnosti“, navode u dopisu.

Dalibor Mrša, predsjednik Advokatske komore Republike Srpske je za Detektor izjavio da je ovo prvi put da se na ovaj način obraćaju Državnom sudu. Dodao je da još uvijek nisu dobili odgovor niti od jedne institucije kojoj su se obratili.

“Sačekat ćemo u svakom slučaju odgovore. Ako odgovora ne bude bilo, s 1. avgustom mi bismo obustavili rad u toj vrsti predmeta“, kazao je Mrša.

Predsjednik Advokatske komore Federacije Bekir Gavrankapetanović pojasnio je da skupštine određuju da li će biti štrajk te da se neće moći voditi “teški” postupci pred Sudom BiH, gdje je obavezna odbrana, ukoliko advokati odluče da ne rade.

“Mi očekujemo da iskažu malo poštovanja prema advokatskoj djelatnosti jer i advokati su ljudi koji trebaju da zarade, da li je njima plata uskraćena“, poručio je Gavrankapetanović.

U dopisu se navodi i da advokati nisu uključeni u privremeno finansiranje koje podrazumijeva finansiranje na nivou prethodne godine. Dodali su da je Sud BiH mjesecima prolongirao dostavljanje naloga za plaćanje, koji su izrađeni u januaru i februaru, a advokatima dostavljeni tek u junu 2024.

“Očigledno stvarajući privid da ne postoje obaveze prema advokatima, a budžetska stavka za finansiranje odbrana po službenoj dužnosti je očigledno izmijenjena i sredstva preusmjerena na finansiranje povećanja plata sudija i ostalih zaposlenih u Sudu BiH, što je nedopustivo“, stoji u dopisu, kao i da ovo nije prvi put da budžet BiH nije usvojen na početku godine, ali je prvi put da su advokati u potpunosti isključeni iz finansiranja.

Na suđenju Borislavu Gligoreviću, optuženom za zločine na području Zvornika, koje je održano danas, predsjedavajući Sudskog vijeća Davorin Jukić je zakazao nastavak za 5. juli. Nakon što je branilac Dragoslav Perić rekao da je od 1. jula moguć štrajk, sudija Jukić je naveo da je nastavak 5. jula ako ne bude štrajka.

Aida Trepanić