Suđenje

Hadžić i ostali: Odbačen zahtjev za izuzeće tužioca Vladimira Simovića

18. Aprila 2024.15:34
U nastavku suđenja za zločine počinjene na području Ilijaša, Državno tužilaštvo uložilo je set materijalnih dokaza, dok su strane u postupku obaviještene da je odbačen zahtjev za izuzeće postupajućeg tužioca.
Džemal Hadžić. Foto: BIRN BiH

Prije ulaganja materijalnih dokaza, predsjedavajuća Sudskog vijeća Minka Kreho je saopćila da je kao nedopušten odbačen zahtjev Damira Alagića, branioca optuženog Harisa Sikire, za izuzeće tužioca Vladimira Simovića iz ovog predmeta. Vijeće je, prema riječima sutkinje Kreho, odbilo prijedlog i da tužilac bude saslušan kao svjedok.

Rečeno je i kako su tri svjedoka Tužilaštva, predložena za saslušanje putem videolinka, nedostupna Sudu BiH, te je naloženo tužiocu da do narednog ročišta dostavi njihove kontakte.

Nakon toga, tužilac Simović je uložio više od 70 dokaza, od kojih se većina odnosila na izvode iz službenih listova iz 1992. i 1995. godine, te naredbe, informacije i izvještaje Oružanih snaga i Armije BiH, te vojske Srpske Republike BiH i Republike Srpske.

Uložene su i vojne evidencije za koje je tužilac pojasnio kako je riječ o dokazima koji pokazuju da su optuženi bili pripadnici Oružanih snaga u različitim jedinicama na području Ilijaša i Breze, u različitim periodima tokom rata u BiH.

Mensur Hasagić, branilac Džemala Hadžića, kazao je kako su sve Odbrane u pisanoj formi uložile izjašnjenje o spornim i nespornim dokazima.

Nakon što je sutkinja Kreho pojasnila da trenutno traži usmena izjašnjenja, Odbrana Teufika Turudića uložila je prigovore na relevantnost brojnih uloženih uredbi iz službenih listova.

Na brojne dokaze u vezi s radom Općinskog štaba Teritorijalne odbrane Breza, Senad Pizović, branilac Nehrua Ganića, uložio je prigovore relevantnosti, navodeći kako ovi dokazi nemaju veze s napadom na Čemerno, koji je predmet optužbe. Iste prigovore uložile su i druge odbrane na brojne dokaze, navodeći se ne odnose na period iz optužnice.

Nekoliko odbrana uložilo je prigovor autentičnosti na medicinsku dokumentaciju Milenka Trifkovića, civila koji je 10. juna 1992. ranjen u blizini svoje kuće u Čemernom, uz objašnjenje da ova dokumentacija nije vještačena.

Na kraju ročišta, tužilac Simović je Odbranama proslijedio nalaz i mišljenje vještaka Željka Karana. Nakon predlaganja da vještak bude pozvan za saslušanje, sutkinja Kreho je pojasnila da taj nalaz nije naveden kao dokaz u optužnici i da ga može uložiti kao dodatni dokaz na kraju dokaznog postupka.

Za zločine u Čemernom u općini Ilijaš optuženi su Džemal Hadžić, Teufik Turudić, Džemal Smolo, Senad, Haris i Benjamin Sikira, Enes Durak, Mirsad, Nusret i Mirzet Bešlija te Nehru Ganić. Prema optužnici, oni su 10. juna 1992. napali Čemerno – pucanjem, bacanjem bombi, mučenjima i paljenjem imovine – što je za rezultat imalo smrt 30 osoba srpske nacionalnosti.

Nastavak suđenja zakazan je za 16. maj.

Enes Hodžić