Suđenje

Pudar: Uposlenici BHANSA-e tvrde da njihovi potpisi nisu na dokumentima o povratu akontacija

17. Aprila 2024.16:22
U nastavku suđenja za pronevjeru novca u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA), pet svjedoka je govorilo o procesu dobijanja akontacija za službena putovanja, tvrdeći da na obrascima za povrat, koji su im predočeni, nisu njihovi potpisi i da taj navedeni novac nisu nikad vraćali.
Dejan Pudar. Foto: BHANSA BiH

Vlado Jurić, penzionisani šef sigurnosti zračne plovidbe ispričao je kako je tokom 2015. godine odlazio na službena putovanja van zemlje, ali se ne sjeća da su mu akontacije isplaćivane ikada u eurima. Govoreći o proceduri, kazao je da su zaposlenici dužni popuniti putni nalog i zahtjev za akontaciju, koje zatim odobrava direktor i isplaćuje ekonomski odjel.

Na pitanje tužioca Igora Dubka, potvrdio je da je glavni blagajnik BHANSA-e u tom periodu bio Dejan Pudar.

Nakon što su mu predočeni blagajnički izdaci i primici iz jula 2015. godine, Jurić je kazao da na njima nisu njegovi potpisi i da on nije izvršio povrat akontacije.

Odgovarajući Vasviji Vidović, braniteljici Dejana Pudara, svjedok je pojasnio da ranije nije vidio dokumente koje mu je pokazao tužilac, te da je inače potpisivao drugačije zahtjeve za akontaciju. Potvrdio joj je i da je više puta tokom 2015. godine putovao u Split, ali je ostao pri navodima za izdatke iz jula.

Svjedok Boris Ćorić, stručni saradnik za zrakoplovne informacije, ispričao je da je tokom 2014. i 2015. išao na službena putovanja i da je tražio akontacije. Nakon što su mu predočeni računi za putovanja u Zagreb, Ljubljanu i Luksemburg, koji su naslovljeni na njegovo ime, rekao je da nije imao doticaja s računima, niti ih je platio, kao i da u periodima koji su navedeni na računu nije boravio u Ljubljani i Luksemburgu.

I on je za blagajničke dokumente kazao da se na njima ne nalaze njegovi potpisi, kao i da nikada nije izvršio povrat akontacije. Posebno se osvrnuo na akontaciju od 18. maja 2015. godine, na iznos od 3.267 eura, uz pojašnjenje da nikada nije uzimao toliki iznos akontacije.

Načelnik tehnike u sarajevskom odjelu BHANSA-e Amer Kapetanović posvjedočio je da nikada nije račune za hotel ili avionske karte plaćao u kešu.

Za predočene blagajničke dokumente potvrdio je da na njima nisu njegovi potpisi i da nikada nije preuzeo novac ni vidio račune za usluge. Za račune o putovanjima u Beč, koji su plaćeni za više noćenja, pojasnio je da nikada u Beču nije boravio više od jedne noći.

Na predočenu e-mail prepisku iz novembra 2015., u kojoj Pudaru govori da je pronašao račune i odreske avionskih karata, svjedok je dodao da po izlasku iz hotela uvijek dobijaju račun kao potvrdu da su boravili u tom hotelu, ali da su računi uvijek plaćeni s računa firme.

Optužnica tereti Dejana Pudara da je od januara 2014. do kraja novembra 2015. prisvojio 276.222 maraka – krivotvoreći račune, blagajničke naloge za isplatu akontacija i naloge za službena putovanja BHANSA-e za druge uposlenike i sebe, a koja se nisu desila.

Sistemski inžinjer Dalibor Pepović naveo je da su mu akontacije isplaćivane na račun. Govoreći o blagajničkom primitku iz jula 2015. godine, potvrdio je da ga nije potpisao, kao i da nikada nije vršio povrat akontacija u eurima.

Dodao je i da generalno nije bilo prakse da akontacije budu uplaćene nakon putovanja, ali da je moguće da se takvo nešto desilo u maju 2015. godine.

Mehmed Kulenović, stručni savjetnik za sigurnost i kvalitet, posvjedočio je da je akontacije uzimao od pomoćnog blagajnika. Za predočeni blagajnički primitak iz jula 2015. na kojem stoji da vrši povrat akontacije, kazao je da na njemu nije njegov potpis, kao i da nikada nije vraćao novac Pudaru. Dodao je i da je navedeni iznos od 1636,13 eura prevelik i da nikada nije vidio toliku akontaciju.

U unakrsnom ispitivanju pojasnio je da je pomoćni blagajnik bila Soraja Šuman te je s njom kontaktirao u vezi s blagajničkim poslovima.

Suđenje će biti nastavljeno 24. aprila.

Enes Hodžić