Suđenje

Lasica i Milović: Četa pod komandom optuženog učestvovala u napadu

11. Aprila 2024.16:02
Na suđenju za zločine na području Goražda, svjedoci Tužilaštva Bosne i Hercegovine su izjavili da je četa pod komandom optuženog Branislava Lasice u maju 1992. učestvovala u napadu na Kokino Selo.
Branislav Lasica ispred zgrade Suda BiH. Foto: BIRN BiH

Zoran Stanišić je posvjedočio kako je 1992. živio u Kokinom Selu, da su držali straže i da je imao “papovku”.

Svjedok je kazao da je komandir čete bio Lasica, za kojeg je naveo da sjedi u sudnici. Rekao je da je glavni komandant bio Brane Petković.

Tužilaštvo je svjedoku predočilo raniju izjavu u kojoj je rekao da je četa pripadala Teritorijalnoj odbrani Srpsko Goražde, na šta je Stanišić kazao da ne zna.

On je ispričao kako mu je Lasica bio nadređeni te kako ga je neki momak neposredno uoči napada odveo kod kuće Todorovića, gdje je bila linija.

Kada mu je tužilac Vladimir Simović pročitao dio izjave u kojoj je kazao da ih je Lasica rasporedio, Stanišić je kazao da tog momenta optuženi nije prisutan te da ne zna gdje je bio. Kako je precizirao, kod kuće Todorovića su bili dan do dva prije napada.

Svjedok je ispričao kako su 22. maja 1992. u momentu napada bili u uvali, kada su i oni dejstvovali jer su se branili. Prisjetio se i kako je nekoliko bošnjačkih kuća izgorjelo. Na pitanje Tužilaštva ko je izvršio napad, Stanišić je naveo da su oni bili tu.

“Ne sporite da je vaša četa učestvovala, pod komandom Branislava Lasice?“, upitao je tužilac Simović, na šta je svjedok odgovorio potvrdno. Izjavio je kako je, nakon završetka napada, na putu vidio dva do tri mrtva tijela.

On je kazao da je u Kokinom Selu u jednoj kući bilo zarobljenih ljudi, žena i staraca bošnjačke nacionalnosti, te da je bio među osobama koje su ih čuvale dva do tri dana. Potvrdio je izjavu u kojoj je rekao da su odvedeni u Obarak.

U unakrsnom ispitivanju, Stanišić je kazao da poznaje optuženog Lasicu i da kao komandir voda nije dobio nikakvu naredbu od njega. Potvrdio je da ga je Lasica rasporedio samo kod kuće Todorovića te ne zna ko je zarobio bošnjačke civile.

Lasica i Miroslav Milović optuženi su da su, kao komandanti jedinica Vojske Republike Srpske, komandovali i učestvovali u napadu na Lozje (Kokino Selo), prilikom kojeg je ubijeno oko 30 osoba. Navedeno je da su među žrtvama bili uglavnom civili – uključujući žene, djecu i starije – a više desetina ljudi je odvedeno i zatočeno.

Goran Mirković je ispričao kako je Lasica, koji sjedi u sudnici, pravio raspored za straže. On se prisjetio napada i da je 22. maja bio oko svoje kuće.

Nakon što mu je Tužilaštvo pročitalo dio iz izjave u kojoj je naveo kako mu je poznato da je bio iza kuće, gdje su dobili zadatak od komandira čete, svjedok je kazao da je to tačno.

On je kazao kako je napad izvršen s pozicije na kojoj su bili Srbi, ali ne zna ko je zapalio bošnjačke kuće. Negirao je da mu je poznato kome je njegova četa pripadala te rekao da je Brane Petković bio svima komandant.

Brane Petković je u drugom predmetu optužen za zločin u Lozju i za njim je raspisana potjernica.

Odgovarajući na pitanja Lasicine Odbrane, svjedok je potvrdio da mu je optuženi rekao da bude iza kuće, iz pravca iz kojeg nije krenuo napad.

Suđenje se nastavlja 25. aprila.

Aida Trepanić