Suđenje

Lasica i Milović: Dobrovoljci za napad na Kokino Selo

14. Marta 2024.16:14
Svjedok Državnog tužilaštva je na suđenju za zločine počinjene na području Goražda rekao kako je noć prije napada na Kokino Selo optuženi Branislav Lasica bio s pripadnicima rezervne policije koji su tražili dobrovoljce za akciju.
Branislav Lasica ispred zgrade Suda BiH. Foto: BIRN BiH

Mladen Todorović je ispričao kako je u maju 1992. bio u četi kojom je komandovao Lasica. Noć prije napada, naveo je, pripadnici čete su bili u selu iznad. Pripadnici rezervnog sastava policije tražili su dobrovoljce za napad na Kokino Selo. Svjedok je kazao da je s njima bio i optuženi Lasica, ali nije bio siguran da li je i on tražio dobrovoljce.

“U mene je bio brat u rezervnom sastavu policije. Pola ih sada nema”, rekao je Todorović i dodao kako se iz njihove čete prijavio jedan pripadnik.

Todorović je, odgovarajući na pitanja tužioca Vladimira Simovića, objasnio kako je iznad Kokinog Sela bio mitraljez. Nije znao reći koje su jedinice učestvovale u napadu. Dodao je da se čula pucnjava i kako su gorjele kuće.

Na pitanje Odbrane Lasice, Todorović je kazao da je on odbio poziv, kao i svi članovi njegove porodice.

Lasica se s Miroslavom Milovićem tereti da su, kao komandanti jedinica Vojske Republike Srpske, na tom području komandovali i učestvovali u napadu na Lozje (Kokino Selo), prilikom kojeg je ubijeno oko 30 osoba. Navedeno je da su među žrtvama bili uglavnom civili – uključujući žene, djecu i starije – a više desetina ljudi je odvedeno i zatočeno.

Zoran Uščumlić je rekao kako je bio komandir Policijske stanice u Goraždu do 23. marta 1992. godine, kada su Srbi napustili stanicu i nakon toga 1. aprila formirali policiju čije je sjedište bilo u hotelu “Gradina”, a početkom rata, 4. maja su prešli u Podhranjen.

Prema njegovim riječima, načelnik Centra službi bezbjednosti je bio Stanko Stojanović. Brane Petković je bio komandant Teritorijalne odbrane (TO), koja je bila smještena u Odžaku, na putu Goražde – Sarajevo, gdje i Ratno predsjedništvo Srpske opštine Goražde, objasnio je svjedok.

“Predložen sam za komandira policijske stanice, ali nisam dobio nikakvo rješenje. Bilo je deset aktivnih i 15 rezervnih policajaca”, ispričao je Uščumlić.

Svjedok je objasnio kako su im zadatke davali Petković i Stojanović, te da su ubrzo aktivna i rezervna policija razdvojene zbog nesuglasica po naređenju Stojanovića.

U vrijeme napada 22. maja 1992. godine, svjedok je, kako je ispričao, bio s patrolom u selu Desani iznad Kokinog Sela. Naveo je kako su odbili naredbu Petkovića da preuzmu i ispitaju žene koje su uhapšene u akciji. Dodao je da niko od aktivnih policajaca nije učestvovao u akciji, poslije koje je on došao u Kokino Selo.

Prema njegovim riječima, civili iz Kokinog Sela su smješteni u kuću u Trovrhu, gdje ih je čuvala vojska, te su nakon deset dana prebačeni u Podhranjen, a odatle autobusima dalje za Olovo i Han-Pijesak.

“Iz medija sam čuo da su stradali civili. Mi kao policija nismo imali ovlasti i opreme da to istražujemo”, kazao je Uščumlić.

Na pitanje Odbrane Lisice, svjedok je rekao kako su stupili u vezu s komandom bosanske strane, koja je odbila preuzeti civile. Naveo je da su 22. maja u Borak Brdu zapaljene kuće i ubijeni civili srpske nacionalnosti te je nabrojao njihova imena.

Suđenje se nastavlja 21. marta.

Jasmin Begić