Vijest

Solak i Hodžić moraju na izdržavanje kazne

13. Marta 2024.12:45
Sud Bosne i Hercegovine donio je konačnu odluku kojom su odbijene molbe za odgodu izvršenja kazne zatvora Fahrudina Solaka i Fikreta Hodžića, pravosnažno osuđenih za zloupotrebe prilikom nabavke respiratora tokom pandemije koronavirusa.
Fikret Hodžić i Fahrudin Solak. Foto: BIRN BiH

Državni sud je zaprimio žalbu osuđenog Fadila Novalića na rješenje o odbijanju molbe za odlaganje izvršenja kazne zatvora. Žalba odgađa izvršenje kazne.

“Sud je donio odluku o žalbi osuđenih Fahrudina Solaka i Fikreta Hodžića kojom je potvrdio rješenja kojim su odbijene molbe za odgodu izvršenja krivičnopravne sankcije. Osuđeni su obaviješteni da su dužni, u roku od tri dana od dana prijema odluke o žalbi, da se jave na izdržavanje kazne zatvora u Zavod za izvršenje kazne zatvora, pritvora i drugih mjera BiH u Vojkovićima”, navodi se u saopćenju Suda.

Ranije je Državni sud odbio Solakove i Hodžićeve molbe za odgodu izvršenja kazne, ali je na rješenje postojala mogućnost žalbe, koju su obojica iskoristili, i ova odluka je konačna.

Apelaciono vijeće Državnog suda je potvrdilo presudu kojom su bivši federalni premijer Novalić, nekadašnji direktor Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Solak i vlasnik firme “F.H. Srebrena malina” Hodžić osuđeni na ukupno 15 godina zatvora za zloupotrebe prilikom nabavke respiratora vrijednih 10,5 miliona maraka tokom pandemije koronavirusa.

Novalić je osuđen na četiri godine zatvora, Solak na jedinstvenu kaznu od šest godina, a Hodžić na pet godina zatvora.

Pravno lice “Srebrena malina” proglašeno je odgovornim jer je raspolagalo protivpravno stečenom imovinom i izrečena mu je novčana kazna od 200.000 KM, koja se mora platiti u roku od 60 dana od dana pravosnažnosti presude.

Bivša federalna ministrica finansija Jelka Miličević je oslobođena optužbe za nesavjestan rad u službi.

Emina Dizdarević Tahmiščija