Suđenje

Unčanin i ostali: Dokazi Odbrane o nepostojanju sistematičnog napada

29. Februara 2024.16:28
Na suđenju za zločine na području Ključa, Odbrana Boška Unčanina je uložila materijalne dokaze na okolnost nepostojanja širokog i sistematičnog napada.

Boško Unčanin. Foto: BIRN BiH

Unčaninov branilac Dragan Međović je naveo da se 28 materijalnih dokaza odnosi na nepostojanje širokog i sistematičnog napada, a čije je postojanje preduslov za postojanje krivičnog djela.

On je uložio nekoliko odluka o neprihvatanju udruživanja opštine Ključ u Autonomnu regiju Bosanska krajina, odluke o izdvajanju nekoliko mjesnih zajednica te formiranje nove opštine Bosanski Ključ. Uložene su i odluke o izdvajanju naseljenih mjesta i pristupanje novoj opštini Bosanski Ključ, a dokazi potiču iz januara 1992. godine.

Odbrana Unčanina je uložila i informaciju za vrijeme borbenih dejstava iz jula 1992., kao i naredbu Kriznog štaba opštine Ključ iz 28. maja kojom se pozivaju građani da predaju nelegalno naoružanje.

Tužilac Ahmed Mešić je uložio prigovor relevantnosti na dokaze iz januara 1992. te rekao da se optužnica odnosi na period od kraja maja.

Odbrana Marinka Miljevića je uložila dokaz kojim se osporava da optuženi ima imovinu.

Unčaninu, Miljeviću i Draganu Despotu, bivšim pripadnicima Vojne policije Drugog inžinjerijskog puka, na teret je stavljeno učešće u ubistvu 78 civila 1. juna 1992. u Velagićima.

Nastavak suđenja je 7. marta, kada je planirano Unčaninovo saslušanje.

Aida Trepanić