Suđenje

Babić i Maletić: Čuo da je zatvorenike tukla Vojna policija

28. Februara 2024.13:29
Na suđenju za zločine na području Teslića, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine je izjavio kako je čuo da je zatvorenike u Društvenom domu u Pribiniću tukla Vojna policija.

Dragan Babić. Foto: BIRN BiH

Željko Radonić je ispričao kako je Dragana Babića, kojeg poznaje od rođenja, vidio s još nekoliko pripadnika vojske, prilikom odlaska do trgovine. Tom prilikom mu je Babić prišao s Dariom Slavuljicom.

“Dario mi kaže: ‘Mićo, imaš pet minuta vremena da se spremiš, dolazimo po tebe i ideš u vojsku'“, naveo je svjedok te dodao da se obratio Babiću u nadi da će mu pomoći, ali mu je optuženi kazao “da je ovo preče“.

Tužilac Ivan Matešić je predočio raniju izjavu u kojoj je svjedok kazao da mu je Babić rekao: “Mićo, ovo je preče“, a  svjedok je naveo da to ne može potvrditi i da misli da se “Babić nije pitao ni za šta”.

Rekao je i da se pričalo da je Društveni dom bio zatvor, čiji je upravnik bio Babić.

“Vidio sam da iz zatvora izlaze ljudi koji drže ruke iza vrata“, izjavio je Radonić te dodao da je u nekoliko navrata u Pribiniću vidio zatvorenike koji su išli u WC, a izgledali su preplašeno.

Prisjetio se 20. septembra, kada je uhapšen i odveden u Pribinić, iz njemu nepoznatog razloga. Tada je, kako je kazao, upravnik bio Stojan Radić. Radonić je izjavio da nije vidio da zatvorenike neko tuče, ali je čuo da je to radila Vojna policija.

Nakon što mu je tužilac Matešić predočio izjavu u kojoj je kazao kako je čuo da su u tome učestvovali Babić i Milivoje Maletić, svjedok je kazao kako je čuo da je tukla Vojna policija, ali ne i Babić.

U unakrsnom ispitivanju, naveo je da mu je, u svojstvu civila, određen pritvor u trajanju od dva do tri dana. On je izjavio kako je čuo da je i Maletić bio u Pribiniću.

Slavuljicu je ranije Sud BiH osudio na osam godina zatvora zbog ubistva civila u junu 1992. na planini Borje.

Babić i Miletić su optuženi za ubistva i nečovječna postupanja nad civilima i ratnim zarobljenicima bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u zatočeničkom objektu u Pribiniću. Babić je optužen u svojstvu upravnika objekta u Društvenom domu u Pribiniću od juna do augusta 1992. godine, kao i vojnog policajca tokom septembra i oktobra, a Maletić kao nekadašnji stražar.

Drago Božić je posvjedočio da je u septembru raspoređen na stražarsku dužnost u Pribiniću. On je naveo kako je čuo da je upravnik vojnog zatvora tokom ljeta bio Babić, a da je po njegovom dolasku upravnik bio Stojan Radić.

Svjedok je kazao kako je čuo da se u zatvoru nalaze muškarci “muslimanske nacionalnosti” te da je ulazio kada je donosio hranu. Nakon što mu je tužilac Matešić predočio izjavu u kojoj je kazao da ih je bilo 15-ak i da su izgledali preplašeno, izmučeno i neobrijano, on je odgovorio potvrdno.

Kazao je da nije imao priliku vidjeti Babića, a kada mu je tužilac predočio izjavu u kojoj je kazao da je nekoliko puta dolazio na vrata, Božić je naveo da “jeste prolazio“.

Tužilac mu je pročitao i dio izjave u kojoj je naveo da je Babić s trojicom ili četvoricom vojnika ulazio u magacin, kada je čuo jauke i dreku, a Božić je kazao da se toga ne sjeća.

Božić je tokom unakrsnog ispitivanja naveo da se ne sjeća upravnika Trifunovića. Potvrdio je da nikada nije vidio da je Babić nekoga tukao u zatvoru, kao i da Maletić nije nikada bio s njim.

Tužilac je pročitao izjavu preminulog svjedoka Halila Bajrić koji je kazao da su Crvene beretke izvršile pretres kuća, da su neki odvedeni u Dom u Pribiniću, gdje je lično vidio Babića u šarenoj uniformi i s opasačem.

Bajrić je izjavio i da mu je Vojna policija zakucala na vrata, te su ga počeli tući, a potom i njegovog sina. Njima su naredili i da se međusobno tuku i pjevaju nacionalističke pjesme, a poslije je čuo da je jedan od njih bio i Babić, kojeg lično nije vidio jer je bio mrak.

Nastavak suđenja je 17. ili 18. aprila.

Aida Trepanić