Suđenje

Paravac i ostali: Pisano izjašnjenje o materijalnim dokazima

27. Februara 2024.11:10
Na suđenju za zločine počinjene na području Doboja i Teslića, Sud Bosne i Hercegovine je naložio Državnom tužilaštvu da se u pisanoj formi izjasni o prijedlogu materijalnih dokaza Odbrane Andrije Bjeloševića.
Doboj. Foto: BIRN BiH

Bjeloševićev advokat Miodrag Stojanović je pojasnio da je Odbrana napravila tabelu materijalnih dokaza koje planira uložiti, te da im je Tužilaštvo kazalo da kao nesporni dokaz mogu prihvatiti samo jedan.

Predsjedavajući Vijeća Davorin Jukić je naložio Tužilaštvu da se u roku od sedam dana pisanim putem izjasni o tim dokazima i to dostavi Sudu i Odbrani, a da se potom Odbrana Bjeloševića očituje u vezi s tim izjašnjenjem sedam dana nakon toga.

Bjelošević je optužen s Borislavom Paravcem i Milanom Savićem za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu i progonu bošnjačkih i hrvatskih civila s područja Doboja i Teslića. Prema optužnici, Paravac je bio predsjednik Kriznog štaba u Doboju, Bjelošević načelnik dobojskog Centra službi bezbjednosti, a Savić njegov zamjenik.

Sudija Jukić je kazao da Odbrane mogu iskoristiti pauzu do narednog ročišta da pripremaju završne riječi u ovom predmetu.

Suđenje će se nastaviti 9. aprila.

Lamija Grebo