Suđenje

Puhalić i ostali: U Trnopolje ga doveo Kuruzović da mu pomogne

20. Februara 2024.16:30
Na suđenju za zločine na području Prijedora, svjedoci Tužilaštva Bosne i Hercegovine ispričali su kako je u Trnopolju organizovan centar za prihvat civila i kako su saznali da su neki od njih ubijeni i premlaćeni.
Dragan Škrbić i Slavko Puhalić. Foto: BIRN BiH

Braća Radenko i Dubravko Balaban posvjedočili su da su bili u obezbjeđenju Slobodana Kuruzovića, koji je bio komandant pozadinske baze, a koji je od Kriznog štaba dobio naredbu da organizuje prihvat civila u Trnopolju nakon ratnih dejstava.

“Slobodan je odmah nazvao Crveni krst da se taj narod prihvati… Gledali su da se hrana dopremi, da se instalira kuhinja”, naveo je Radenko Balaban.

Kazao je da je poslije desetak dana Kuruzović doveo Slavka Puhalića, koji mu je bio komšija i s kojim je bio na slavonskom ratištu.

“On je bio koordinator sa Crvenim krstom”, kazao je svjedok.

Potvrdio je da je, kako je naveo u ranijem iskazu, Puhalić bio Kuruzovićev čovjek od povjerenja i da je angažovan kako bi pomagao u funkcionisanju prihvatnog centra.

Svjedok je rekao da su Kuruzović, on i brat u Trnopolju boravili do otprilike 14:30, a da vikendima nisu dolazili, dok je Puhalić ponekad ostajao. Kazao je da su tu bili i punktovi na kojima su se smjenjivale vojne jedinice, kao što je gradski bataljon, Vojna policija i četa iz Petrovog Gaja.

Svjedok je ispričao kako su saznali da je, dok oni nisu bili tu, izvjesni Čavić iz Petrovog Gaja odveo nekoliko ljudi iz Trnopolja da beru voće i ubio ih. Dodao je da je Kuruzović obavijestio policiju i da je Čavić uhapšen. Svjedok je izjavio da su čuli da je vojnik po imenu Mladen odveo grupu civila i likvidirao ih.

Radenko Balaban je posvjedočio da je jednu djevojčicu, dok je šetala u Trnopolju sa roditeljima, pogodio zalutali metak u glavu i da je preminula. Rekao je da je jedinica zvana “Manijakos” jedne prilike krenula s tenkovima u Trnopolje.

“Slavko je čak legao ispred tenkova da ne mogu da idu”, rekao je svjedok.

Kazao je da je “Trnopolje” bilo otvoreno do početka septembra i da je kroz njega prošlo oko 2.000 ljudi.

Na pitanja Odbrane, svjedok je precizirao da u “Trnopolju” nije bilo unutrašnjeg obezbjeđenja, već da je bila vojska na punktovima. Braniocu Bojanu Stojanoviću je rekao da Puhalić nije vršio raspored obezbjeđenja, nego da su za to bili nadležni Kuruzović i komandiri.

Slavko Puhalić, Dragan Škrbić i Rajko Damjanović optuženi su za zločin protiv čovječnosti. Optuženi su za mučenja, zlostavljanja i ubistva nesrpskih civila u logoru “Trnopolje”. Prema optužnici, Puhalić je bio zamjenik upravnika, a Škrbić stražar. Damjanović je optužen u svojstvu stražara za zločine u “Trnopolju”, kao i u logoru “Keraterm”.

Dubravko Balaban takođe je ispričao kako je u “Trnopolju” organizovan smještaj za civile, uglavnom bošnjačke nacionalnosti, te kako je bilo četiri do pet vojnih punktova na kojima su se smjenjivali vojnici iz više jedinica. Kazao je da je Kuruzović poslije doveo Slavka Puhalića.

“Slobodan ga je pozvao da mu pomogne. Slavko je kontrolisao stražu”, rekao je Dubravko Balaban.

Svjedok je kazao da nije bilo incidenata dok su oni bili tu, ali da su čuli da je neko premlatio neke civile. Takođe je govorio o dolasku “Manijakosa” sa tenkom, ispred kojeg je stao Puhalić, kao i o djevojčici koja je pogođena metkom.

Ispričao je kako su saznali da je Mladen Mitrović odveo četiri do pet ljudi do ribnjaka i ubio ih, nakon čega je Kuruzović zovnuo komandira policije. Dodao je i kako je Čavić iz Petrovog Gaja ubio šest do sedam ljudi.

Svjedok je rekao da je jednom vidio Dragana Škrbića kako ide cestom i nosi hranu nekome. Braniocu Savanu Zecu je kazao da Škrbića nije poznavao, ali da je od drugih čuo za njega.

Odbrani Puhalića je rekao da u “Trnopolju” nije bilo unutrašnjeg obezbjeđenja i da su vojnici na punktovima imali svoje nadređene. Kazao je da se Puhalić uglavnom sa Crvenim krstom bavio raspodjelom hrane.

Suđenje se nastavlja 27. februara.

Marija Taušan