Suđenje

Ramić Ćamil i ostali: Saslušanja zarobljenih vojnika

19. Februara 2024.13:00
Na suđenju za zločine počinjene na području Goražda i Višegrada, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je pročitalo tri zapisnika o saslušanju svjedoka koji su u međuvremenu preminuli a koji su iznijeli saznanja o zarobljenim pripadnicima Vojske Republike Srpske (VRS).
Ćamil Ramić s braniteljicom Vasvijom Vidović. Foto: BIRN BiH

Tužiteljica Marijana Čobović je pročitala zapisnik o saslušanju Amira Šabovića u kojem je izjavio da je prvo bio pripadnik Teritorijalne odbrane (TO) Ilidža i da je u oktobru 1992. dobio naredbu za prekomandu u Prvu višegradsku brigadu, gdje je, kako stoji u izjavi, imao zaduženje da ispituje zarobljene vojnike VRS-a i sačini o tome zapisnik.

“Dvojice se sjećam – jedan Mićo, znam da je bio bivši fudbaler, a drugi Tanasković. Drugo dvoje se ne sjećam ni imena, niti lika”, kazao je svjedok u izjavi.

Šabović je, prema zapisniku, ispitivanje vršio sam i ne sjeća se ko je dovodio zarobljenike, te da ih je saslušavao o vojnim strukturama i kapacitetima VRS-a.

Svjedok je u iskazu rekao da je ispitivanje vojnih zarobljenika trebao raditi neko iz bezbjednosnih struktura, navodeći ime Ćamila Ramića.

“To je trebao raditi izvjesni Ćamil Ramić, ne znam da li je on ispitivao njih, ali nije bio sa mnom”, navodi se u Šabovićevoj izjavi.

Tužiteljica je pročitala iskaz Emira Mušanovića, koji je ispričao da je prvo bio u TO-u, a kasnije u Istočnobosanskoj operativnoj grupi (IBOG) u Goraždu.

Kazao je da je u jednom vodu bio i Ramiz Mićivoda. Mušanović je, prema izjavi, bio raspoređen na obezbjeđivanju objekata, između ostalog i bolnice, gdje su dovedeni ranjeni pripadnici VRS-a koji su zarobljeni.

“Obezbjeđivali smo ih da ne dođe do maltretiranja. Bilo je nekog verbalnog od strane civilnih lica, ali uspijemo zaustaviti”, pročitala je Čobović iz iskaza Mušanovića.

Na pitanja tužiteljice tokom uzimanja iskaza o zarobljenicima, Mušanović je tada naveo da je poznavao zarobljenog Miću, a da je za Tanaskovića saznao da je preminuo u zarobljeništvu.

“Čuo sam da ih treba razmijeniti za neko brašno, ali da je on podlegao”, pročitala je tužiteljica.

Navodeći njemu poznata imena nadređenih u Vojnoj policiji i IBOG-u, svjedok je u iskazu rekao da je u njemu nepoznatom trenutku Emira Imamovića zamijenio Himzo Selimović.

Adem Kos je u iskazu ispričao da je bio kuhar u stacionaru i da se sjeća dovođenja ranjenih srpskih vojnika. Kazao je da nije znao kojoj je jedinici niti vodu pripadao.

“Sjećam se da su u akciji bila zarobljena neka četiri srpska vojnika i da su odvedeni u jedan privatni objekat. (…) Znam preko rođaka Amira Kosa da je nadređeni bio Ćamil Ramić”, navedeno je u iskazu.

Ramićeva braniteljica Nina Karačić Brković kazala je da je svjedok bio radnik koji tumači vojna pravila i da ne poznaje nijedno vojno lice, ali da spominje njenog branjenika, što bi ga, da je živ, ispitala na te okolnosti.

Za zločine počinjene od 1992. do 1994. nad zarobljenicima na području Goražda i Višegrada sudi se Ćamilu Ramiću, Himzi Selimoviću i Ramizu Mićivodi. S njima se sudi i Mehmedu Dobrači, kome su na teret stavljeni zločini nad zarobljenicima i civilima počinjeni 1995. godine na području Rogatice i Goražda.

Suđenje će se nastaviti 26. februara, kada je najavljeno saslušanje vještaka vojne struke.

Azra Husarić Omerović