Suđenje

Unčanin i ostali: Otvaranje vatre na policiju u Ključu

8. Februara 2024.16:09
Na suđenju za zločine na području Ključa, svjedoci Odbrane govorili su o napadima na policijske snage u proljeće 1992. i drugim incidentima u ovoj opštini.
Dragan Despot s braniteljicom Vesnom Rujević. Foto: BIRN BiH

Na poziv Odbrane Dragana Despota svjedočili su nekadašnji pripadnici rezervnog sastava policije u Ključu, koji su govorili o blokadi puta u Krasuljama i intervenciji policije 27. maja.

“Kad smo došli tamo, vidjeli smo barikade… Dok smo izlazili iz kola, na nas je otvorena vatra puščana i mitraljeska. Dušan Stojaković je pogođen u prsa”, prisjetio se Nikola Vračar, dodavši da je više policajaca ranjeno.

Prema njegovim riječima, na njih su pucali vojnici koje je organizovala bošnjačka strana. Svjedok je rekao da je bilo pucano i na policajce koji su se nalazili na punktu u Velagićima, gdje je takođe ranjen jedan policajac.

Vračar je kazao da je u Ključu bilo i drugih incidenata, kao što su ubistva njegovog komšije Svete Bjelana i Vitomira Oreškovića, čija su tijela bačena na smetljište.

Na pitanje o ubistvima kod stare škole u Velagićima 1. juna, svjedok je rekao da je o tome samo čuo pošto je od 27. maja bio na bolovanju.

“Čuo sam da je napravljen veliki zločin i da su zarobljeni Muslimani pobijeni”, kazao je Vračar.

Despot je optužen s Boškom Unčaninom i Marinkom Miljevićem za učešće u ubistvima 78 bošnjačkih civila počinjenim 1. juna 1992. u Velagićima. Prema optužnici, oni su bili pripadnici Vojne policije Drugog inžinjerijskog puka.

Na opšte okolnosti svjedočio je i Radenko Marjanović, koji je rekao da je ranjen kada je s kolegama iz policije intervenisao zbog blokade puta u Krasuljama. Kazao je da su ranjeni još neki, a da je ubijen komandir Dušan Stojaković, koji pogođen dok je išao s podignutim rukama i govorio: “Ne pucajte, Duća je.”

“Saznao sam da je automatskim oružjem napadnut i naš punkt u Velagićima od lica bošnjačke nacionalnosti”, rekao je Marjanović.

Kazao je da je na tom punktu ranjen njegov brat Draženko, “koji je, srećom, bio stavio pancir jer ih je jedan čovjek upozorio da je vidio djecu kako u tačkama voze oružje”.

Marjanović se prisjetio i incidenta iz januara 1992, kada je s kolegama Esadom i Jasminom zaustavio autobus. Prema njegovim riječima, jedno lice je izašlo iz autobusa i pucalo u kolegu Esada, a on i Jasmin su otvorili vatru na njega. Poslije je saznao da se to lice zvalo Senad Kuburaš i protiv njega je vođen sudski postupak.

Svjedok je kazao da je u Ključ došlo dosta izbjeglica i da patrole nisu mogle spriječiti sve incidente, te je formirana interventna grupa.

Suđenje se nastavlja 15. februara.

Marija Taušan