Suđenje

Puhalić i ostali: Novi predsjedavajući Vijeća

1. Februara 2024.15:36
Suđenje Slavku Puhaliću i ostalima, optuženima za zločine u prijedorskom logoru “Trnopolje“, ubuduće će voditi sudija Miroslav Popović, koji je postavljen za novog predsjedavajućeg Vijeća.

Dragan Škrbić i Slavko Puhalić. Foto: BIRN BiH

Sudija Popović je na statusnoj konferenciji kazao da se upoznao sa audio-zapisima dosadašnjih ročišta na kojima je saslušano šest svjedoka od početka suđenja u septembru 2023. Sudija je napomenuo da je ranije promijenjen i jedan član Vijeća.

Tužilac Izet Odobašić kazao je da nema potrebe da se ponovo pozivaju saslušani svjedoci, dok su Odbrane iznijele suprotan stav, pozivajući se na zakonsku odredbu koja predviđa situaciju kada suđenje kreće ispočetka, posebno zbog činjenice da je došlo do promjene predsjedavajućeg Vijeća.

“Znamo da se ova odredba pokušava tumačiti na različite načine, ali smatramo da bi bilo cjelishodno“, kazao je branilac Bojan Stojanović.

Sudija Popović nakon pauze nije saopštio odluku u vezi s nastavkom suđenja. Na statusnoj konferenciji još su razmatrana pitanja saslušanja svjedoka koji žive u inostranstvu, a Odbranama je ostavljen rok da se izjasne o prijedlogu Tužilaštva za prihvatanje utvrđenih činjenica.

Slavko Puhalić, Dragan Škrbić i Rajko Damjanović optuženi su za zločin protiv čovječnosti. Terete se za mučenja, zlostavljanja i ubistva nesrpskih civila u “Trnopolju“. Prema optužnici, Puhalić je bio zamjenik upravnika, a Škrbić i Damjanović stražari.

Marija Taušan