Suđenje

Ramić Ćamil i ostali: Prvi nadređeni komandiru Vojne policije

22. Januara 2024.13:30
Svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine izjavio je da mu je kao komandiru Vojne policije u Međeđi kod Višegrada prvi pretpostavljeni bio Ćamil Ramić, pomoćnik komandanta za bezbjednost.
Ćamil Ramić s braniteljicom Vasvijom Vidović. Foto: BIRN BiH

Emil Kos je kazao da je od avgusta 1992. bio komandir Vojne policije pri Štabu Teritorijalne odbrane, a kasnije Višegradske brigade.

Naveo je da su se okupljali radi rasporeda oko kuće Hurema, gdje je bila kuhinja i pritvor, a gdje su boravili i policajci.

“Obično dođe Huso Kurspahić, on je pravio raspored. Nekad dođemo ja i Ćamil”, rekao je Kos, pojasnivši da je on bio odsutan zbog borbenih dejstava, kao i da se Kurspahić konsultovao s njim u vezi s rasporedom.

Kazao je da je obezbjeđenje pritvora, u kojem su bili pripadnici Armije BiH a kasnije ratni zarobljenici, obavljala Vojna policija.

Svjedok je naveo da je naređenja dobijao od Ramića i komandanta Ahmeda Sejdića, koji je obično davao naređenja kad idu u borbu.

“Izvještaje sam podnosio onome kome sam bio počinjen u borbenim dejstvima, a mimo toga Ćamilu”, rekao je Kos.

Kako je izjavio, u pritvoru su bila četiri zarobljenika i jednom je, kada se vratio s terena, saznao da je jedan od njih preminuo te je čuo da je njegovo tijelo bačeno u rijeku. Kazao je da je o tome usmeno obavijestio Sejdića i Ramića.

“Nisam od njih dobio nikakvo naređenje. Pretpostavljao sam da su već znali i uradili šta je trebalo”, rekao je svjedok, dodavši da nema saznanja da je vođena istraga o smrti zarobljenika.

Kazao je da je Ramić bio ranjen i da ga je pozvao da borave u istoj kući radi bolje komunikacije. Kos je rekao da je nakon što je on ranjen 15. decembra s Ramićem izašao s tog područja i da su stigli u Zenicu, odakle je otišao u inostranstvo i na kraju se nastanio u Kanadi.

Ramić je sa Himzom Selimovićem i Ramizom Mićivodom optužen za zločine počinjene od 1992. do 1994. nad zarobljenicima na području Goražda i Višegrada. S njima se sudi i Mehmedu Dobrači, kome su na teret stavljeni zločini nad zarobljenicima i civilima počinjeni tokom 1995. na području Rogatice i Goražda.

Na pitanja Odbrane, Kos je kazao da kanadskim vlastima nije prijavio da je učestvovao u ratu.

Braniteljici Vasviji Vidović je rekao da mu nije poznata razlika između nadređenosti po stručnoj liniji i u rukovodnom smislu.

Odbrana je svjedoku predočila niz dokumenata. Na nekima koji se odnose na privođenje bio je potpis Sejdića, a svjedok je kazao da su tako izgledala ta naređenja.

Potvrdio je da je Vojna policija obavljala poslove koji se navode i u drugim nalozima sa njegovim imenom, mada nije bio siguran da su svi potpisi njegovi.

Vidović je svjedoku sugerisala da je neke akte potpisivao za Ramića, koji nije bio sposoban nakon ranjavanja 22. avgusta. Svjedok je rekao da je možda potpisao predočene akte.

Kazao je da ne zna da je Ahmet Zilić bio upravnik pritvora, a da je Ramića neko mijenjao nakon ranjavanja.

“Ležao je kad sam ga ja obilazio”, rekao je Kos.

Tužiteljica Marijana Čović prigovorila je na ulaganje dokumenata zbog različitih potpisa uz ime Kosa.

Suđenje se nastavlja 29. januara.

Marija Taušan