Suđenje

Šojić: Tužilaštvo traži osuđujuću presudu

13. Decembra 2023.16:14
Državno tužilaštvo je u završnoj riječi zatražilo osuđujuću presudu Draganu Šojiću, bivšem direktoru Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine optuženom za zloupotrebu položaja ili ovlasti.
Dragan Šojić s braniocem Dragišom Jokićem: Foto: BIRN BiH

Prije iznošenja završne riječi, tužiteljica Elvira Stanojlović obrazložila je činjenične izmjene optužnice u pogledu iznosa štete i koristi koja se Šojiću stavlja na teret. Objasnila je da je iznos umanjen u korist optuženog za jedan dan rada i jedan topli obrok.

“Tužilaštvo nije moglo utvrditi tačno koliko je sati proveo na poslu, ali imamo dvije grupe dana – jednu u kojoj nikada nije bio na poslu i drugu kada je dolazio ili izlazio ranije s posla”, rekla je.

Prema ranijoj optužnici, Šojić se tereti da je u periodu od 2018. do 2022. godine – na ime neosnovano isplaćenih plata, toplih obroka, goriva i servisiranja vozila – pribavio sebi nezakonitu korist u iznosu od najmanje 41.877 KM, oštetivši tako budžet BiH. Izmijenjenom optužnicom u pogledu nastale štete, iznos je umanjen za oko 160 KM.

Tužiteljica Stanojlović je u završnoj riječi kazala da je nesporno dokazano da je optuženi koristio službeno vozilo u privatne svrhe tako što je odlazio u Beograd, gdje je imao prebivalište i porodicu, kao i u Crnu Goru, gdje je posjedovao nekretnine.

“Kao službena osoba zloupotrijebio je svoju poziciju i ovlaštenja koristeći službeno vozilo i gorivo za privatna putovanja”, objasnila je.

Stanojlović je rekla da je tvrdnja Odbrane – da je imao pravo od mjesta zaposlenja do mjesta drugog prebivališta, što je u ovom slučaju Beograd, koristiti služeno vozilo – pogrešna, jer je na konkurs za direktora Službe mogao aplicirati samo s prebivalištem u BiH.

Objasnila je da je vještačenjem utvrđeno da se Šojić nije pojavljivao na poslu petkom, ponekad četvrtkom i ponedjeljkom, a da je ispunjavao u šiht-listi kao da je radio, te da je postojao veći broj dana u kojima nije moguće utvrditi koji broj sati je proveo na poslu.

“Svjedokinja je kazala da je broj radnih sati utvrđen zakonom, bez obzira na poziciju koju obavlja”, rekla je tužiteljica.

Dokaze Odbrane u vidu narudžbenica hrane na kojima se Šojić potpisao, tužiteljica smatra lažnim jer su iz traženih narudžbenica od firme koja se spominje utvrdili da nisu potpisivane, te da ih je optuženi mogao i naknadno potpisati, bez prisustva tokom preuzimanja.

“Zbog svega navedenog, tražimo da se osudi zbog krivičnog djela ‘zloupotreba položaja i ovlaštenja’, da se izrekne mjera sigurnosti u obavljanju funkcije, te da se uputi na traženje naknada nastale koristi i štete”, kazala je tužiteljica.

Iznošenje završne riječi Odbrane je planirano za 27. decembar.

 

Azra Husarić Omerović