Suđenje

Peulići i Đurić: Počelo suđenje za zločine u Skender-Vakufu i Travniku

29. Novembra 2023.15:24
Čitanjem optužnice i iznošenjem uvodnih riječi, u Sudu Bosne i Hercegovine počelo je suđenje Bošku i Davoru Peuliću te Petru Đuriću za zločine počinjene 1992. godine na području Skender-Vakufa i Travnika.

Petar Đurić (desno). Foto: BIRN BiH

Tužilac Edin Muratbegović pročitao je optužnicu kojom su Peulići i Đurić optuženi za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika u periodu od početka maja do kraja oktobra 1992. godine.

Boško Peulić se optužnicom tereti u svojstvu komandanta 122. lake pješadijske brigade, a kasnije 22. lake pješadijske brigade Prvog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske (VRS), Đurić kao de facto komandir jedinice Vojne policije, a Davor Peulić kao de facto komandir Centra veze ove brigade VRS-a.

Prema pročitanoj optužnici, Boško Peulić je, između ostalog, 15. maja 1992. godine rukovodio akcijom prilikom koje su pripadnici njegove brigade na platou Galica na planini Vlašić opkolili štalu u kojoj se nalazilo 20 pripadnika Općinskog stožera Travnik Hrvatskog vijeća obrane (HVO) BiH, koji su se potom predali.

Nakon što su odložili naoružanje, kako se navodi, pripadnici HVO-a su izlazili iz štale jedan po jedan, bacali se na tlo i puzali prema pripadnicima VRS-a, time stavljajući do znanja da su odustali od borbe i da su se predali, nakon čega su im nepoznati pripadnici Vojne policije i brigade VRS-a pucali u predjelu glave i grudnog koša, te ih udarali kundacima, kako bi bili sigurni da je nastupila njihova smrt.

Boško Peulić je tada, kako je pročitano, naredio da prestanu pucati, što je i učinjeno.

Također se navodi da je Boško Peulić, kao de jure i de facto nadređena osoba vojnim policajcima i drugim pripadnicima brigade koji su počinili ubistva i nad kojim je kao odgovorna osoba za bezbjednost ratnih zarobljenika imao u potpunosti efektivnu kontrolu, vidio i znao da su njemu podređeni pripadnici počinili ubistva 13 ratnih zarobljenika.

“Boško Peulić, kao nadređena osoba, nije preduzeo nužne i razumne mjere da spriječi ta ubistva i da njemu podređeni počinioci budu kažnjeni”, pročitao je tužilac Muratbegović.

Prema jednoj od tačaka optužnice, Boško Peulić je optužen i da je naredio podređenim pripadnicima, među kojima je bio i Đurić, da nečovječno postupaju prema civilima i ratnim zarobljenicima u improvizovanom zatvoru u podrumskim prostorijama PTT-a Skender-Vakuf na način da ih premlaćuju i drže u nehumanim uslovima.

Đurić je, kako se navodi, naredbe u potpunosti izvršavao i dalje naređivao njemu podređenim pripadnicima Vojne policije – stražarima da tako postupaju, te da dozvole i omoguće drugim pripadnicima brigade da dolaze u zatvor ili izvode zatvorenike.

Boško Peulić se tereti i za mučenje ratnih zarobljenika, a Đurić i on su optuženi da su nečovječno postupali prema zatvorenicima.

Za nečovječno postupanje prema civilima i ratnim zarobljenicima u PTT-u ili van njega optužen je i Davor Peulić, koji je, prema optužnici, dolazio u improvizovani zatvor u periodu od početka maja do kraja oktobra 1992. godine.

Kako se navodi, on je premlaćivao zatvorenike na način da im je stavljao bajonet pod vrat, udarao im glavama od zid, udarao ih nogama, pesnicama, kundacima i drugim predmetima, nanoseći im snažne fizičke i duševne boli i patnje.

U uvodnoj riječi tužilac Muratbegović je rekao da smatra kako će Tužilaštvo dokazati da su optuženi počinili navode iz optužnice, između ostalog, da Boško Peulić nije spriječio ili kaznio počinioce ubistava 13 ratnih zarobljenika, kao i da je bio odgovoran za bjezbjednost civila i ratnih zarobljenika u PTT-u u Skender-Vakufu.

“On je, dajući primjer drugima, lično nečovječno postupao i mučio ta lica”, kazao je Muratbegović.

Sve tri Odbrane su osporile navode optužnice, te zadržale pravo da koncept odbrana iznesu nakon provedenih dokaza Tužilaštva.

Saslušanje prvih svjedoka Tužilaštva planirano je za 27. decembar.

Lamija Grebo