Vijest

Rješavanje predmeta ratnih zločina će se produžiti do kraja 2025. godine

27. Novembra 2023.16:52
Rješavanje predmeta ratnih zločina će se produžiti za dvije godine u odnosu na postojeći rok predviđen Revidiranom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina, utvrđeno je na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Sjednica Vijeća ministara BiH. Foto: Vijeće ministara BiH

Revidirana strategija, usvojena u septembru 2020. godine nakon dvije godine kašnjenja, podrazumijevala je da se predmeti ratnih zločina završe do kraja 2023. godine. Detektor je ranije pisao kako ovaj rok neće biti moguće ispoštovati, što je umanjivalo nadu porodica žrtava za postizanje pravde.

Vijeće ministara je, prema objavljenom saopćenju, prihvatilo prijedlog prema kojem se procesuiranje najsloženijih i najprioritetnijih predmeta ratnih zločina pred Sudom BiH i Državnim tužilaštvom, kao i svih ostalih predmeta pred pravosudnim tijelima entiteta i Brčko distrikta produži za dvije godine.

“U informaciji se navodi kako dosadašnja dinamika rješavanja predmeta ratnih zločina i broj preostalih neriješenih predmeta ratnih zločina pred pravosuđem BiH ukazuju na nemogućnost njihova rješavanja u postavljenom roku do kraja ove godine”, stoji u saopćenju Vijeća ministara.

Mandat Nadzornog tijela koje je pratilo provedbu Revidirane strategije započeo je dvije i po godine nakon njenog usvajanja.

Prvom Strategijom za rad na predmetima ratnih zločina, usvojenom u decembru 2008. godine, bilo je predviđeno da se najsloženiji predmeti završe u roku od sedam godina na državnom nivou, a preostali u roku od 15 godina, do čega nije došlo.

Zbog toga je 2018. godine sačinjena Revidirana strategija u kojoj je navedeno da u Državnom tužilaštvu postoji više od 550 neriješenih predmeta ratnih zločina, dok je na entitetskim sudovima i sudu Brčko distrikta oko 200 predmeta.

Nermina Kuloglija-Zolj