Suđenje

Matuzović i ostali: Dobro naoružane srpske komšije u Bukovoj Gredi

20. Septembra 2023.12:59
Na suđenju za zločine na području Orašja, svjedok Odbrane izjavio je da je u Bukovoj Gredi srpsko stanovništvo bilo dobro naoružano, a nakon predaje oružja zatvoreno u školu, dok su neki ubijeni.
Optuženi i branioci iz predmeta Đuro Matuzović i ostali. Foto: BIRN BiH

Svjedočeći na poziv Odbrane Marka Dominkovića, Ilija Ivanović je rekao da su Hrvati i Srbi u Bukovoj Gredi dobro živjeli do rata u Hrvatskoj.

“Primijetio sam da se oni naoružavaju, a mi nemamo ništa… Bilo je i pucanja navečer, noću pucaju”, prisjetio se svjedok.

On je rekao da je vidio kada su Srbi početkom maja 1992. predali oružje kod doma u selu. Naveo je da je tu vidio Vojnu policiju.

“Ja sam se iznenadio. Ja sam JNA služio na četiri mjesta i nisam nigdje to vidio”, rekao je Ivanović.

Ispričao je da je dan, ili više dana kasnije, došla “neka specijalna jedinica iz Požege” i čula se pucnjava. Jedan od tih pripadnika, kako je naveo, bio je ranjen i došao je u njegovo dvorište operati nogu.

“Rekao je: ‘Bacio je četnik bombu na nas, mi smo zalegli i pobili ih'”, kazao je svjedok.

On je rekao da su ostale muškarce srpske nacionalnosti odvezli u školu u Donju Mahalu. Dodao je da su srpske žene, zbog straha, jedno vrijeme boravile u kući kod hrvatskih komšija.

Ivanović je rekao da je dvojici prijatelja nosio cigarete u školu u Donjoj Mahali.

Dominković je optužen sa Đurom Matuzovićem, Ivom i Tadom Oršolićem, Josom Nedićem, Markom Blažanovićem, Matom i Antom Živkovićem, Stjepom Đurićem i Mirkom Jurićem za progon srpskog stanovništva – ubistvima, zatvaranjem, mučenjem, silovanjima i drugim radnjama počinjenim u Orašju.

Prema optužnici, oni su zločine počinili kao pripadnici komandnih struktura HVO-a, te vojne i civilne policije u Orašju.

Na pitanja Tužilaštva, Ivanović je rekao da je u Bukovoj Gredi bilo više srpskog stanovništva, a okolo su bila sela nastanjena Hrvatima.

On je kazao da su na početku zajedno držali straže i da je 30-ak Srba imalo pištolje sa dozvolama, a Hrvati nisu imali ništa od oružja.

Svjedok se nije složio s tužiocem Milankom Kajganićem da su Srbi dobili oružje od JNA jer su se odazvali na poziv, navodeći da je i njegov rođak bio na vježbi, ali nije dobio ništa.

Ivanović je rekao da je Vojna policija, 15-ak dana nakon što je odvela muškarce, i žene srpske nacionalnosti odvela u školu, “zbog njihove sigurnosti”.

Svjedok je dodao da poznaje Dominkovića, ali ne zna da je bio komandir policije.

Suđenje se nastavlja 27. septembra.

Marija Taušan