Vijest

Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH povjerena uloga u prevenciji torture

14. Septembra 2023.14:26
Usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o ombudsmenu za ljudska prava, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine povjerila je Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH ulogu punopravnog mehanizma za prevenciju torture, saopštili su iz Ujedinjenih nacija.
Ulaz u zgradu Vijeća ministara i Parlamenta BiH, ilustracija. Foto: BIRN BiH

Zakonom se predviđa dugo očekivano uspostavljanje preventivnog mehanizma u okviru institucije za ljudska prava. Uspostavljanje ovog mehanizma nalaže se odredbama Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture, čija je Bosna i Hercegovina potpisnica od oktobra 2008. godine.

Uloga mehanizma bit će ključna za zaštitu osoba lišenih slobode od torture, zlostavljanja i okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja. U budućnosti, bit će ključno da mehanizam uživa potpunu finansijsku i operativnu samostalnost, navode iz Ujedinjenih nacija.

Potkomitet za prevenciju torture, Ured visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava i specijalni izvjestilac za promociju i zaštitu ljudskih prava u borbi protiv terorizma jednoglasno su pozvali na uspostavljanje preventivnog mehanizma, kao što je traženo i preporukama iz trećeg Univerzalnog periodičnog pregleda Bosne i Hercegovine iz 2019. godine.

Žrtve ratne torture u Bosni i Hercegovini nikada nisu dobile državni zakon i prava na zdravstveno, penziono osiguranje ili druga koja su zagarantovana Konvencijom protiv torture Ujedinjenih nacija, a mnoge od njih su preminule ne dočekavši da ostvare postojeća entitetska prava, o čemu je Detektor pisao u više navrata.

Nedavno je Dom naroda Parlamenta Federacije usvojio Prijedlog zakona o zaštiti civilnih žrtava rata, koji predviđa da žrtve ratnog seksualnog nasilja i djeca rođena iz tog čina budu prepoznati kao posebna kategorija žrtava rata.

Ujedinjene nacije u BiH koje su pozdravile izmjene i dopune Zakona, pozivaju na brzo uspostavljanje preventivnog mehanizma za praćenje položaja osoba na bilo kojem mjestu lišavanja slobode i pružaju podršku kako bi se ovaj proces olakšao.

Zakon sadrži odredbu o saradnji između Institucije ombudsmena za ljudska prava i organizacija civilnog društva, a Ujedinjene nacije u BiH naglašavaju ključnu ulogu koju ombudsmen može imati u promociji i zaštiti rada organizacija civilnog društva te doprinos u stvaranju prostora za sigurnu i slobodnu realizaciju njihove suštinske uloge u društvu.

U skladu s nizom preporuka iz Univerzalnog periodičnog pregleda i Potkomiteta za akreditaciju Globalnog saveza nacionalnih institucija za ljudska prava, Ujedinjene nacije u BiH naglašavaju važnost jačanja Institucije ombudsmena za ljudska prava, uključujući kroz osiguranje njene nezavisnosti i finansijske samostalnosti.

Ujedinjene nacije su, kako stoji u saopoštenju, spremne podržati Instituciju ombudsmena za ljudska prava u unapređenju promocije i zaštite ljudskih prava u cijeloj državi, uključujući i brzo uspostavljanje i operacionalizaciju preventivnog mehanizma.

    Admir Muslimović