Suđenje

Žarić i ostali: Brojni dokazi o prekoračenju roka za završetak radova

24. Maja 2023.16:51
Na suđenju za zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, kojima je kompaniji “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH” Banja Luka nanesena šteta u iznosu od skoro pola miliona konvertibilnih maraka, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uložilo je više od stotinu materijalnih dokaza koji se odnose na tendersku dokumentaciju u vezi sa izgradnjom objekta trafostanice u Šipovu.
Banja Luka. Foto: BIRN BiH

Tužilac Ćazim Hasanspahić je u materijalne dokaze uložio akt – odgovor kompanije “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH” na zahtjev kompanije “Elektroobnova“ za produženje roka za izvođenje radova od 1. septembra 2017. godine, navodeći da su na osnovu ovog dokumenta vještaci utvrdili prekoračenje roka za izvođenje ugovorenih radova.

Obimna tenderska dokumentacija za izgradnju trafostanice u Šipovu – odluka o nabavci iz novembra 2014. godine, rješenje o odabiru komisije za provođenje javnog poziva, zapisnici o otvaranju, ocjeni i odluci “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH” da se odabere kompanija “Elektroobnova“ iz 2015. godine za izvođenje radova – uložena je u materijalne dokaze, uz ugovor o izvođenju radova između dvije kompanije, koji je također bio predmet vještačenja, objasnio je Hasanspahić.

On je u materijalne dokaze uložio i zapisnik o uvođenju izvođača radova u posao od aprila 2015. godine, dinamični plan radova iz istog mjeseca, rješenje o imenovanju šefa gradilišta, zahtjev za produženje rokova za završenje radova iz 2016. godine, zahtjev za interni tehnički pregled kompanije “Elektroobnova“ od augusta 2017. godine, izvještaje o obavljenom nadzoru, dnevnike građevinskih i elektromontažnih radova, uz građevinsku knjigu. Jedan dio materijalnih dokaza odnosio se na izmjenu opreme na trafostanici.

“Zahtjevi za produženjem roka su pravdani kašnjenjem zbog izmjene transformatora i radova na putevima u Šipovu“, rekao je Hasanspahić koji je uložio i email korespodenciju iz više sektora kompanije “Elektroprijenos-Elektroprenos BiH”, a koja se odnosi na provođenje ugovora.

Na narednom ročištu Tužilaštvo će završiti sa izvođenjem materijalnih dokaza kada će biti uložene fakture, objasnio je Hasanspahić.

Odbrane optuženih su se usaglasile da će se na narednom ročištu izjasniti o predloženim materijalnim dokazima Tužilaštva BiH.

Mato Žarić, Mila Bule, Aleksandar Šukalo, Zoran Manojlović i Drago Malešević su optuženi da su u periodu od aprila 2015. do augusta 2018. postupali u namjeri da pravnom licu “Elektroobnova” pribave imovinsku korist – iskorištavanjem, prekoračenjem ovlasti te nevršenjem svojih službenih ovlaštenja.

Žarić je, u svojstvu generalnog direktora “Elektroprenosa BiH”, propustio da u skladu s ugovorom iz obračuna naplati ugovorenu kaznu, Malešević da obračuna ugovornu kaznu, a Manojlović navedeno potraživanje evidentira u dnevniku radova i dostavi na daljnje postupanje i naplatu.

Šukalo je optužen da je, u svojstvu rukovodioca, propustio izvršnom direktoru za finansije ukazati na neizvršenje ugovornih obaveza, a Bule se tereti da je propustila ukazati generalnom direktoru na kašnjenje i mogućnost aktiviranja bankovne garancije.

Suđenje se nastavlja 12. jula.

Jasmin Begić